België

In het kader van het coronavirus wordt aangemoedigd om thuis te werken. De uitgevers werken hieraan mee door de off campus beperkingen zoveel mogelijk op te heffen. Studenten kunnen daarom tijdelijk thuis ook onder andere Jura, Strada Lex en Jurisquare raadplegen via Athena en/of VPN. 

Databanken beschikbaar off campus - via Athena en/of VPN

  kruispuntbank van de Belgische wetgeving. Deze portaalsite is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen.

  Databank van het Centrum voor milieurecht van de UGent met als doel het vereenvoudigen en systematiseren van het juridisch opzoekingswerk op het vlak van de relevante milieurechtsleer. Deze databank is bijgewerkt tot 9/06/2016.

  In deze databank vind je een op de praktijk afgestemde selectie van recente rechtspraak.

  le droit et la réglementation de la Communauté française

  Belgische juridische databank van Kluwer. Bevat de volledige teksten van alle geldende wetgeving met annotaties, de meeste juridische tijdschriften en de belangrijkste losbladigen en jaarboeken van Kluwer. Daarnaast is er een vrij volledige verzameling referenties naar alle rechtspraak en rechtsleer die verschenen is bij de Belgische juridische uitgevers en een Legal web search die alle openbare juridische bronnen doorzoekt.

  Portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

  Jurisquare bevat de belangrijkste Belgische juridische tijdschriften alsook een selectie boeken. Boeken kan je helaas niet afdrukken of downloaden.

  MonKEY is de gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy van Kluwer.

  Alle Vlaamse leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving op één plaats.

    De Raad Van State publiceert zijn arresten, adviezen en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid. Daarnaast zijn ook alle adviezen aangaande de voorontwerpen van wetten, decreten en ordonnanties die niet zijn ingediend raadpleegbaar. 

    Senlex bevat officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving.

    Deze databank bundelt voor ieder artikel van de institutionele regelgeving alle officiële informatie: de wettekst zelf, de wetshistoriek, de parlementaire voorbereiding, de arresten van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State.

    Belgische juridische databank met oa de codes Larcier wetboeken, full text van rechtspraak en rechtsleer uit Larcier tijdschriften, full text van Répertoire Notarial,.... Bevat ook een officiële bronnen search.

    Online archief in full text inzake jaargangen 1964-1998. Vanaf 1999 zijn de TPR-bijdragen opgenomen in de databank Jura.

      Hierin vind je de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1964 tot vandaag.