Groepswerkplekken

In de bibliotheek zijn 2 groepswerkplekken beschikbaar. Deze ruimtes zijn beschikbaar voor informele onderwijsactiviteiten in het kader van studies of werk (groepsopdrachten, kleinschalige vergaderingen, online meetings, etc.). 

Reserveren kan tot 1 maand op voorhand. De maximale duur is 2 uur per reservatie.

Hoe reserveren?

  1. Kies een lokaal, startuur en duur van de reservatie.
  2. Voeg je e-mailadres, je naam en de namen van de personen die aanwezig zullen zijn tijdens de reservatie toe aan het formulier.
  3. Ga naar je mailbox en bevestig je reservatie.
  4. Scan bij het begin van de reservatieperiode de QR-code op de deur van de groepswerkplek die je hebt gereserveerd om je aanwezigheid te bevestigen. Als je dat niet doet, vervalt je reservatie na 30 minuten.

Klik hier om een groepswerkplek te reserveren.

Waar vind je de groepswerkplekken?

Beide groepswerkplekken bevinden zich op de bovenverdieping van de Braunschool in de bibliotheek. Bij het binnengaan van de bibliotheek ga je steeds rechtdoor, door de Koepelzaal en voorbij het tussenlokaaltje met de computers tot aan de trap op het einde rechts. Wanneer je die neemt, vind je de groepswerkplekken links en rechts in de gang.

Grondplan groepswerkplekken

Vragen of problemen?

Mail naar rbib@ugent.be of vraag het aan een van onze medewerkers aan de infobalie.

Klik hier om het huisreglement voor groepswerkplekken na te lezen.