Activiteiten GPV

2020

16-01-2020, 31-01-2020 + (nader te bepalen datum): Nascholing bemiddeling: Specialisatie ouderschapsbemiddeling

23-01-2020 + 13-02-2020: Nascholing bemiddeling: Gerechtelijke bemiddeling

13-02-2020 - (30-04-2020): XLVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: 'Digitalisering' (8 sessies, sessies 5 tot en met 8 UITGESTELD)

14-02-2020: start Opleiding Bemiddeling: uitstroommodule bemiddeling in familiezaken [PEV]

05-03-2020, 24-04-2020 + (nader te bepalen datum): Nascholing bemiddeling: Bemiddelen in organisaties met groepen

uitgesteld: Opleiding Bemiddeling: uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken [PEV]

uitgesteld: Estate Planning in een Belgisch-Nederlandse context

uitgesteld: 24ste Maritiem Symposium: De impact van geopolitieke ontwikkelingen op scheepvaart en havens

03-09-2020: Het nieuwe goederenrecht

2021

18-09-2020 - 05-02-2021: Opleiding bemiddeling: basismodule

08-10-2020 - 02-09-2021: Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen

11-02-2021 - 01-04-2021: Opleiding bemiddeling: uitstroommodule burgerlijke zaken

12-02-2021 - 18-06-2021: Opleiding bemiddeling: uitstroommodule familiezaken

voorjaar 2021: XLVIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Bestuursrecht

22-04-2021 - 24-06-2021: Opleiding bemiddeling: uitstroommodule ondernemingszaken

mei 2021: 24ste Maritiem Symposium: De impact van geopolitieke ontwikkelingen op scheepvaart en havens

2022

voorjaar 2022: XLVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Familiaal vermogensrecht