Activiteiten GPV

2021

18-09-2020 - 05-02-2021: Opleiding bemiddeling: basismodule

08-10-2020 - 02-09-2021: Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen

11-02-2021 - 01-04-2021: Opleiding bemiddeling: uitstroommodule burgerlijke zaken

12-02-2021 - 18-06-2021: Opleiding bemiddeling: uitstroommodule familiezaken

voorjaar 2021: XLVIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Transparantie in het overheidsoptreden

22-04-2021 - 24-06-2021: Opleiding bemiddeling: uitstroommodule ondernemingszaken

mei 2021: 24ste Maritiem Symposium: De impact van geopolitieke ontwikkelingen op scheepvaart en havens

2022

voorjaar 2022: XLVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Familiaal vermogensrecht