Huidige samenstelling van de Faculteitsraad

(m.i.v. 1/10/2016)

Voorzitter: decaan Michel Tison

Secretaris: academisch secretaris Sabien Lust

Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP):

 • Eva Brems
 • Tom Decorte
 • Inge Govaere
 • Yves Haeck
 • Patrick Humblet
 • Yves Jorens
 • Sabien Lust
 • Frank Maes
 • Georges Martyn
 • Nina Persak
 • Maud Piers
 • Reinhard Steennot
 • Freya Vander Laenen
 • Geert Van Hoorick
 • Gert Vermeulen
 • Gerd Verschelden

Alle andere ZAP-leden van de faculteit mogen de vergaderingen van de faculteitsraad bijwonen, maar zijn niet stemgerechtigd.

Assisterend Academisch Personeel (AAP) (drie vertegenwoordigers):

 • Pieter Cannoot
 • Sven Höppner
 • Olga Petintseva

Administratief en Technisch Personeel (ATP) (drie vertegenwoordigers):

 • Eric Boone
 • Tinneke Degraeuwe
 • Lieve Fornier

Studenten (drie vertegenwoordigers):

 • Dylan Couck
 • Julie Noppe
 • Sahin Yazici