Huidige samenstelling van de Faculteitsraad

Voorzitter

Decaan Michel Tison

 

Secretaris

Academisch secretaris Tom Vander Beken

 

Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP)

 • Joke Baeck
 • An Cliquet
 • Charlotte Colman
 • Wendy De Bondt
 • Tom Decorte
 • Ellen Desmet
 • Yves Haeck
 • Sabien Lust
 • Liesbeth Todts
 • Bart Peeters
 • Geert Van Hoorick
 • Wannes Vandenbussche
 • Peter Van Elsuwege
 • Antoinette Verhage
 • Jinske Verhellen
 • Gert Vermeulen
 • Gerd Verschelden

 

Alle andere ZAP-leden van de faculteit mogen de vergaderingen van de faculteitsraad bijwonen, maar zijn niet stemgerechtigd:

 

Assisterend Academisch Personeel (AAP)

 • Dylan Couck
 • Charlotte De Kock

 

Administratief en Technisch Personeel (ATP)

 • Purdey Devisscher
 • Mieke Godefroid
 • Arne Vandenbogaerde

 

Studenten

 • Andreas Schelfhout
 • Finn Van Houtte