Bestuur

De Faculteit wordt bestuurd door de Faculteitsraad, geleid door de decaan en de academisch secretaris. Deze Faculteitsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle geledingen van de faculteit: professoren, assistenten, administratief en technisch personeel en studenten. Daarnaast zijn er nog tal van andere commissies, telkens bevoegd voor een specifiek domein.

Facultaire commissies