Vorming van de Faculteitsraad

De faculteitsraad bestaat uit alle gewoon hoogleraren, alle voltijdse hoogleraren en vertegenwoordigers van de andere ZAP-graden, van het AAP, het ATP en van de studenten.

Het volledige reglement met betrekking tot de samenstelling en bevoegdheden van de faculteitsraad is consulteerbaar op de reglementenpagina van de UGent (inloggen verplicht!).

Decaan

 • leidt de vergaderingen
 • wordt verkozen door de leden van de Faculteitsraad voor een mandaat van twee jaar.

De academisch secretaris wordt voor de duur van een academiejaar verkozen door de leden van de Faculteitsraad.

De leden van het AAP van de faculteit en de studenten kiezen hun vertegenwoordigers voor een periode van twee jaar. De leden van het ZAP en het ATP kiezen hun vertegenwoordigers voor een periode van vier jaar.

Alle mandaten zijn hernieuwbaar.

Het volledige reglement met betrekking tot de samenstelling en bevoegdheden van de faculteitsraad: zie 'reglementen bestuurs- en adviesraden UGent' .

Data van de eerstvolgende verkiezingen

 • voorjaar 2018:
  1. decaan
  2. vertegenwoordiging van het ZAP
  3. vertegenwoordiging van het AAP
  4. vertegenwoordiging van het ATP
  5. vertegenwoordiging van de studenten