Vorming van de Faculteitsraad

De faculteitsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de professoren (ZAP), de assistenten (AAP), de administratieve/logistieke medewerkers (ATP) en van de studenten.

Het reglement met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden van de faculteitsraad, en het reglement met betrekking tot de verkiezingen voor de faculteitsraad : zie 'reglementen bestuurs- en adviesraden UGent' .

De decaan wordt verkozen door de leden van de faculteitsraad voor een mandaat van vier jaar en zit de vergaderingen voor.

De academisch secretaris wordt verkozen door de leden van de Faculteitsraad voor de duur van een academiejaar.

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel en van het administratief en technisch personeel bedraagt vier jaar. De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel en van de studenten in de raad van de faculteit bedraagt twee jaar.

Alle mandaten zijn hernieuwbaar.

Data van de eerstvolgende verkiezingen

voorjaar 2018:

  • vertegenwoordiging van het ZAP
  • vertegenwoordiging van het AAP
  • vertegenwoordiging van het ATP
  • vertegenwoordiging van de studenten

maart - april 2018:

  • decaan