evacuatiealarm

Het evacuatiealarm is een tweetonig ononderbroken alarmsignaal

Als het evacuatiealarm weerklinkt, moet iedereen de gebouwen onmiddellijk verlaten en zich begeven naar de verzamelplaats (Kouter).

Het EIP zorgt dat iedereen de gebouwen verlaat, volgens de aangegeven evacuatieroutes, en begeleidt hen.

Ga naar Documenten voor overzichten van: de taken per EIP-lid, de taken per zone, de evacuatieroutes van de auditoria en van alle lokalen, ...

Taken van de EIP

1. ALLE EIP-leden

 • Alle lokalen van de eigen zone controleren, in uitrusting, aanwezigen (be)geleiden naar de (nood)uitgangen en bieden hulp aan hulpbehoevenden;
 • Het gebouw verlaten en de nodige informatie melden aan het EIP-kernlid (welke zone en verdieping, locatie van evt. gewonden of achterblijvers, ...);
 • De voorziene taken verder uitvoeren, desgevallend de nieuwe taken opgegeven door het EIP-kernlid uitvoeren; deze taken kunnen zijn:
  • een groep begeleiden naar de verzamelplaats;
  • de doorstroming van geëvacueerden naar de verzamelplaats verzekeren;
  • de organisatie van de verzamelplaats;
  • controle en registratie van de aanwezigen op de verzamelplaats
  • het doorgeven van berichten aan de coördinatoren
  • ...
 • Aan hulpdiensten melden waar de coördinatoren (en EIP-kernleden) zich bevinden.

Wat met mindervaliden?

Mindervaliden worden door de EIP naar een - voor de hulpdiensten beter bereikbare - verzamellocatie gebracht waar zij wachten op hetzij verdere informatie, hetzij effectieve evacuatie door de hulpdiensten.
Enkel in uiterste noodgevallen zal de EIP zelf de evacuatie van mindervaliden ondernemen.

De verzamellocaties voor de mindervaliden bij een evacuatie zijn de ruimtes of lokalen nabij de lift of traphal.

Sinds oktober 2008 zijn er twee evacuatiestoelen geplaatst nabij auditorium NB III: één exemplaar in de professorenruimte en één in het eerste gedeelte van de gang (met de deuren naar toiletten en lift).
Met deze evacuatiestoel kan een getraind EIP-lid iemand die niet (meer) op eigen houtje de trappen af kan, veilig naar beneden brengen.

2. EIP-kernleden

De EIP-kernleden zijn te herkennen aan hun oranje (in plaats van gele) jas.

De EIP-kernleden bevinden zich op de volgende plaatsen:

 • aan de ingang van de Universiteitstraat 4
 • aan de ingang van de Universiteitstraat 6
 • aan de ingang van de Voldersstraat 3
 • aan de kiosk op de verzamelplaats (Kouter)

De EIP-kernleden ontvangen alle informatie vanwege de EIP en geven alle relevante informatie door aan de coördinatoren. Desgevallend geven zij aan EIP-leden nieuwe instructies.

3. Coördinatoren

De coördinatoren zijn de decaan en Yvan De Maeseneire. Beiden dragen eveneens een oranje jas.

Zij bevinden zich in de Universiteitstraat, ter hoogte van nr. 6.

De coördinatoren maken een situatierapport op op basis van de informatie van de EIP-kernleden, geven desgevallend instructies om specifieke informatie te achterhalen en overhandigen dit aan de hulpdiensten bij hun aankomst.

Organisatie verzamelplaats

De geëvacueerden worden per zone gegroepeerd op de verzamelplaats. Volg daarvoor de instructies van de leden van het EIP.

Testen van de alarmen

Op geregelde tijdstippen - en vooral na het vaststellen van eventuele gebreken tijdens een evacuatieoefening - worden de alarminstallaties getest.
Deze testen worden vooraf aangekondigd door middel van affiches in de desbetreffende gebouwen.

Testsignalen zijn slechts enkele korte pulsen en zijn daardoor duidelijk te onderscheiden van de echte alarmsignalen.