(Brand-)veiligheid

De informatie op deze pagina's verhuist tegen 1 juli 2023 naar het Teamskanaal: EIP Campus Aula.

Weerklinkt een alarmsignaal doorheen de facultaire gebouwen? Dan schiet de facultaire Eerste InterventiePloeg (EIP) in actie om te onderzoeken waarom dat alarm weerklinkt, om het euvel waar mogelijk te verhelpen en/of om de facultaire gebouwen te ontruimen.

Soorten alarmsignalen en de respons van EIP

> waarschuwingssignaal (onderbroken, één toon) - - -> reactie EIP bij waarschuwingsalarm

> evacuatiesignaal (ononderbroken, twee tonen) - - -> reactie EIP bij evacuatiealarm

 

Noodnummer: intern toestel: 88 / extern toestel: 09/ 264 88 88

Noodprocedures (incl. kort filmpje)

Taken van EIP

1. Proactieve taken: elke dag het verschil maken

2. Reactieve taken: wanneer een alarm weerklinkt

Presentatie met alle taken van EIP (Fac. Rechten en Pol & Soc)

Nuttige informatie:

Gerelateerde informatie: website UGent Welzijn op het werk: Veiligheid