Wat is 'de Eerste InterventiePloeg (EIP)'?

EIP-groep 1A

De Eerste InterventiePloeg is een groep personeelsleden in de faculteit die, op vrijwillige basis, instaat voor de veiligheid van de mensen aanwezig in de gebouwen van de Faculteit, alsook voor de veiligheid van de gebouwen zelf.

Dit gebeurt enerzijds door preventief toezicht te houden, anderzijds door in het geval van incidenten klaar te staan met een basishulpverlening.

Om deze taken te kunnen vervullen krijgt elk EIP-lid een gepaste opleiding en wordt voorzien in regelmatige training en oefening (eendaagse basisopleiding brandbestrijding in de Provinciale Brandweerschool, een EHBO-opleiding, eventueel een opleiding tot nijverheidshelper en verschillende opleidingen die alle overige aspecten van het takenpakket van de EIP, gaande van de meldingsprocedure tot evacuatie, behandelen).

Op regelmatige basis (minstens éénmaal per academiejaar) wordt een evacuatieoefening gehouden, al dan niet aangekondigd. De bedoeling van deze oefening is de leden van de EIP de opgedane kennis in praktijk te laten omzetten en te oefenen, en de overige personeelsleden en studenten vertrouwd te maken met het gegeven van een evacuatie.

 

Lid worden van EIP-Rechten: e-mailbericht naar de coördinator