Evacuatie en evacuatieroute

Evacuatiealarm

Het evacuatiealarm is een tweetonig ononderbroken alarmsignaal

Als het evacuatiealarm weerklinkt, moet iedereen de gebouwen onmiddellijk verlaten en zich begeven naar de verzamelplaats (Kouter).

Volg hierbij de aangegeven evacuatieroute en de richtlijnen van de EIP.

Evacuatieroutes

Voor elk lokaal in de site 'Voldersstraat - Universiteitstraat' is een evacuatieroute uitgestippeld, evenals een alternatieve route in geval de eerste route niet gebruikt kan worden.

> Overzicht evacuatieroutes per zone/gebouw (ALLE lokalen)

> Overzicht evacuatieroutes per zone/gebouw (enkel auditoria)

> Overzicht taken en evacuatieroutes per EIP-lid

Kijk voor andere informatie ook bij Documenten.