Taken van het EIP: proactief

PROACTIEVE TAKEN: HET VERSCHIL MAKEN

1. De eigen zone kennen

  • welke lokalen en/of auditoria zijn er?
  • wat is de evacuatieroute van deze lokalen?
  • waar bevinden zich de brandblussers en evt. de brandslang?
  • waar bevinden zich de rode alarmknoppen?
  • welke lokalen moet ik ontruimen in geval van nood?
  • wie zijn de andere EIP-leden in deze zone en wat zijn hun taken?

2. Toezicht op de goede gang van zaken

Tijdens de dagdagelijkse werkzaamheden houdt de EIP toezicht op de goede gang van zaken. Wat houdt dat allemaal in?

  • Defecten aan de infrastructuur en veiligheidsvoorzieningen (muurhaspels, detectie, ...), onregelmatigheden (diefstal, vandalisme,...) en dergelijke: melden aan het Permanentiecentrum (PerC)
  • Zorgen dat de compartimenteringsdeuren dicht zijn en de evacuatiewegen vrij blijven
  • Collegae en studenten wijzen op onveilige handelingen.

De EIP vormt tevens het aanspreekpunt in de faculteit voor opmerkingen die betrekking hebben op de veiligheid in het algemeen.

Voorbeelden van gebreken:

Melding onregelmatigheden en defecten: permanentie@UGent.be

3. De alarmsignalen kunnen onderscheiden

De te ondernemen acties bij het waarschuwingsalarm verschillen van deze bij het evacuatiealarm. De correcte acties ondernemen bij het alarmsignaal dat weerklinkt, is cruciaal.