waarschuwingsalarm

Het waarschuwingsalarm is een ééntonig, onderbroken alarmsignaal.

Het waarschuwingsalarm weerklinkt omdat er in die zone (= de onmiddellijke omgeving) ofwel "iets" wordt gedetecteerd ofwel een waarschuwingsknop ('een rood doosje met drukglas') is geactiveerd.

Als u de oorzaak van dit signaal kent, contacteer dan onmiddellijk het PermanentieCentrum op het noodnummer 88 (O9/264 88 88), zodat de nodige gepaste reactie kan gegeven worden.

Testen van de alarmen

Op geregelde tijdstippen - en vooral na het vaststellen van eventuele gebreken tijdens een evacuatieoefening - worden de alarminstallaties getest.
Deze testen worden vooraf aangekondigd door middel van affiches in de desbetreffende gebouwen.

Testsignalen zijn slechts enkele korte pulsen en zijn daardoor duidelijk te onderscheiden van de echte alarmsignalen.