Feedback en adviesgesprek

Feedback?

Bij tegenvallende examenresultaten is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen, zodat je het in de toekomst anders kan aanpakken.

Een eerste belangrijke bron van info is de feedback die georganiseerd wordt door de lesgevers, of de door hen aangeduide personen. Studenten hebben eveneens het recht om hun examenkopij in te kijken (art. 60 OER).

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Data feedback

De data, uren en locaties voor feedback bij de examenresultaten worden meegedeeld via Ufora: op de infosite van het desbetreffende vak en/of op deze van het desbetreffende studiejaar.

Indien een student omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord tussen de lesgever en de student, feedback en inzage van de examenkopij op een ander tijdstip te organiseren.

Adviesgesprek

Aansluitend kunnen studenten bij het monitoraat terecht voor een adviesgesprek. Tijdens een persoonlijk gesprek met een traject- of studiebegeleider kunnen verschillende thema's aan bod komen, zoals advies inzake studieverloop, planning en haalbaarheid van de tweede zit, studieverandering,...

De concrete data van de adviesgesprekken worden aangekondigd via de Ufora pagina van het monitoraat. Ook inschrijven voor een gesprek verloopt via Ufora.

Sessie Restart

Het monitoraat organiseert eveneens een sessie voor studenten met tegenvallende resultaten die het anders willen aanpakken in het 2de semester. Tijdens deze sessie wordt nagegaan wat er fout liep en worden er concrete tips meegegeven.

De concrete data en locaties worden aangekondigd via Ufora.

Wat?

Een sessie met een klein groepje van studenten We proberen samen te detecteren wat er fout liep en geven concrete tips mee. We wisselen uit wat goed en minder goed ging.

Contact

Voor vragen over de concrete data van feedback kan best contact opgenomen worden met de betrokken lesgever of het betreffende vakgroepsecretariaat.

Studenten die vragen hebben over de adviesgesprekken, kunnen contact opnemen met een medewerker van het Monitoraat.