Stap 2: Afname van de evaluaties

De evaluaties van de opleidingsonderdelen worden georganiseerd bij aanvang van het semester volgend op het semester waarin het opleidingsonderdeel is gedoceerd. De evaluatie gebeurt bij aanvang van de les van een plichtvak. De keuze van het opleidingsonderdeel gebeurt in overleg met de studentenvertegenwoordigers en de lesgevers van een bepaald studieprogramma. Het moment van de evaluatie wordt niet vooraf aangekondigd.

De opleidingsonderdelen van het 2de semester uit het laatste jaar van het modeltraject van een opleiding worden geëvalueerd in het laatste hoorcollege van het betrokken opleidingsonderdeel.

De evaluatie wordt toegelicht door de beleidsmedewerker van de CKO. De studentenvertegenwoordigers zijn aanwezig en krijgen op dat moment ook de gelegenheid om de doelstellingen van de studentenevaluaties en de wijze waarop de resultaten worden opgevolgd vanuit hun perspectief aan hun medestudenten toe te lichten.

De Faculteit Recht en Criminologie is van mening dat een hoge participatiegraad essentieel is voor de legitimatie van de resultaten en voor het realiseren van een ruim draagvlak voor de interne kwaliteitszorg. Dit streven is de belangrijkste motivatie waarom de evaluaties aan de faculteit nog steeds schriftelijk worden afgenomen. De participatiegraad van de studenten bij schriftelijke evaluaties is veel groter dan wanneer de evaluaties elektronisch worden afgenomen. Niet alleen is de respons groter, de CKO heeft ook ervaren dat de kwaliteit van de respons beter is. De CKO, bijvoorbeeld, ontvangt meer relevante informatie via de open vragen en meer vragenlijsten worden genuanceerder ingevuld. Tot slot versterken schriftelijke evaluaties ook de cultuur van de interne kwaliteitszorg en de visibiliteit van de betrokken medewerkers, waardoor zij ook op andere momenten gemakkelijker worden aangesproken. Het is daarbij een uitgelezen moment om feedback te geven bij de procedure en in te gaan op vragen van de aanwezige studenten.