Studentenevaluaties

De evaluatie van de onderwijspraktijk door de studenten is een belangrijk instrument in het kader van de interne kwaliteitszorg van de Faculteit Recht en Criminologie.

De Raad van Bestuur van de UGent heeft de faculteiten opgelegd een uniforme vragenlijst te gebruiken die door de centrale Onderwijsraad werd opgemaakt.

De CKO heeft de vragenlijst verder aangevuld met een aantal facultaire vragen om de realisatie van specifieke onderwijsdoelstellingen van onze opleidingen te kunnen evalueren.

Verloop van het evaluatieproces