Stap 3: Verwerking van de resultaten

De rekenkundige verwerking van de onderwijsevaluaties gebeurt door de Afdeling Kwaliteitszorg van de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA1). In uitzonderlijke gevallen, als de evaluatie werd afgenomen via een internetapplicatie van de faculteit, worden de resultaten ook rekenkundig verwerkt door de CKO.

De verantwoordelijke lesgevers krijgen zo snel mogelijk het rekenkundig verslag van de evaluaties van zijn of haar opleidingsonderdelen. De lesgevers worden uitgenodigd daarop te reageren als zij manifeste fouten vaststellen of toelichting willen geven bij bepaalde aspecten van de evaluatie.

De respons op de open vraag wordt letterlijk overgenomen in een Word-document.