Stap 5: Bespreking van de resultaten in de Opleidingscommissie

De syntheseverslagen die goedgekeurd zijn door de CKO worden besproken in de betrokken Opleidingscommissie. De lesgevers die werden geëvalueerd worden uitgenodigd op de vergadering. De leden van de Opleidingscommissie kunnen vooraf en ter zitting de syntheseverslagen inkijken maar niet meenemen of kopiëren.

Op de vergadering geeft de Onderwijsdirecteur een algemene toelichting en een samenvatting van de resultaten per opleidingsonderdeel. De Voorzitter van de Opleidingscommissie leidt het gesprek. Een deel van het overleg verloopt in aanwezigheid van de lesgever, een deel kan in afwezigheid van de lesgever. Op die wijze kunnen de studentenvertegenwoordigers gemakkelijker, indien nodig, bepaalde opmerkingen formuleren.