Zelf een stageplaats aanbrengen

  • Ga eerst na of de stagegever die u wil contacteren op de aanbodlijst vermeld staat:

In bevestigend geval duidt u hem/haar aan als uw eerste keuze en neemt u zelf geen contact op met de betrokkene

Enkel als de stagegever niet op de aanbodlijst staat, volgt u het hierna vermelde stappenplan

  • Breng de gegevens van uw aangebrachte stageplaats in via onderstaand onlineformulier, eventueel samen met uw stageaanbieder
  • De Deadline voor het aanbrengen van een eigen stageplaats is 28 februari
  • De stagecommissie zal nagaan of de stageplaats voldoet aan alle vereisten en in bevestigend geval de stageplaats goedkeuren
  • Zorg ervoor dat u zelf zeer goed geïnformeerd bent en geef uw kandidaat-stagegever voldoende en duidelijke informatie. Bezorg hem/haar de link naar de stagewebsite voor stagegevers
  • Online formulier
  • Gebruiksaanwijzing Plato
  • Hoe kan ik zelf een stageplaats vinden: inspiratie