Werkstudent rechten

Op donderdag 6 september 2018 wordt een infoavond georganiseerd voor iedereen die overweegt om rechten te studeren als werkstudent. Aanvang om 18u30u, in Auditorium B (aan binnenkoer), Universiteitstraat 4.

Voor wie?

 • voor studenten die 80 uren per maand of minstens halftijds (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt) werken
 • voor studenten die minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen

Werkstudentenstatuut aanvragen

 • elk academiejaar opnieuw aan te vragen!
 • bij aanvang van academiejaar, tenzij uitzonderlijke omstandigheden
 • registratie via oasis
 • voor te leggen: recent attest van de werkgever (met vermelding werkuren) of bewijsstuk dat men minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent

Zie ook artikel 26 van het Onderwijs- en examenreglement.

Inschrijven

Vooraleer het werkstudentenstatuut kan worden aangevraagd, dient men zich in te schrijven voor de opleiding die men wenst te volgen. Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als dat voor de andere studenten.

Meer info op de inschrijvingspagina van de UGent.

Faciliteiten

Studeren als werkstudent veronderstelt een hoge mate van zelfstandigheid en zelfdiscipline. Het statuut is m.a.w. vooral bedoeld als een hulp bij zelfstudie.

Werkstudenten kunnen evenwel beroep doen op volgende faciliteiten (zie eveneens: facultair reglement):

 • 2 bijeenkomsten 's avonds per semester:
  1. Infosessie bij aanvang semester over inhoud en structuur van de plichtvakken, het studiemateriaal en de verwachtingen die aan de studenten worden gesteld.
  2. Vragensessie (bij voldoende vraag) op het einde van het semester m.b.t. de examenvorm, examenstof en mogelijkheid tot het stellen van vragen over de leerstof.

Op de infosessie kan het nodige cursusmateriaal voor de plichtvakken worden besteld en betaald. Deze kunnen nadien op vaste momenten buiten de normale kantooruren afgehaald worden op de cursusdienst van het VRG. Het cursusmateriaal voor de overige vakken moet door de werkstudent zelf worden verzameld.

 • De oefeningen in het kader van Vaardigheden vinden voor werkstudenten zoveel mogelijk 's avonds of in het weekend plaats. Hou er rekening mee dat deze oefeningen heel wat voorbereiding vragen. Aanwezigheid op de oefeningen is verplicht.
 • Werkstudenten in de master dienen zelf na te gaan of de onderwijs- en/of examenvorm van de keuzevakken (grondige en bijzondere studies) verenigbaar is met hun werkregime. Een vervangopdracht of vrijstelling voor een verplicht bij te wonen onderwijsactiviteit of voor studentenpresentatie (niet-periodegebonden evaluatie) is enkel mogelijk in samenspraak met de lesgever. De onderwijs- en/of evaluatievorm van elk vak is opgenomen in de studiegids.
 • De examenstof is dezelfde als deze voor de reguliere studenten.
 • Werkstudenten die door hun werksituatie moeilijkheden ondervinden om examen af te leggen op het daartoe voorziene tijdstip, dienen contact op te nemen met de verantwoordelijke lesgever. Deze kan de student toelaten om op een ander tijdstip binnen dezelfde examenperiode examen af te leggen. Let op: de lesgever is hiertoe niet verplicht.

Studietraject

Werkstudenten volgen hetzelfde studietraject als reguliere studenten (zie opleidingen). Evenwel kunnen werkstudenten vaak omwille van hun vooropleiding studieduurverkorting en/of vrijstellingen krijgen.

Onmisbare info tijdens de studies

 • Officiële communicatie van de UGent wordt steeds verstuurd naar het UGent-mailadres. Info over hoe deze automatisch door te sturen naar een persoonlijk e-mailadres vindt u hier.
 • Zeker als werkstudent is het belangrijk om op regelmatige basis de elektronische leeromgeving Minerva te raadplegen. Inloggen kan met dezelfde login en paswoord als voor uw UGent-account. Informatie specifiek voor werkstudenten wordt bekend gemaakt via de facultaire infosites.

Infoavond

Op 11 september 2017 werd een infoavond georganiseerd voor iedereen met interesse om als werkstudent de opleiding rechten te volgen.

U kan hier de powerpoint bekijken. Op donderdag 6 september 2018 opnieuw een infoavond georganiseerd: aanvang om 18u30u, in Auditorium B (aan binnenkoer), Universiteitstraat 4.

Contact

 • Voor vragen m.b.t. het studeren als werkstudent, contacteer een studie- of trajectbegeleider van het monitoraat.
 • Voor vragen over de leer- en examenstof, contacteer de lesgever