Keuzevakken criminologie

Hoeveel keuzevakken moet ik opnemen?

 • in de 2de bachelor: minstens 11 studiepunten
 • in de 3de bachelor: minstens 12 studiepunten
 • in de master: minstens 8 studiepunten + 2 bijzondere vraagstukken (elk 5 studiepunten)

Niet surnumerair?!

Je hoeft niet het exacte aantal vermelde studiepunten op te nemen maar mag ook hoger gaan, zolang je geen surnumeraire keuzevakken opneemt.

Stel, je moet in 2de bachelor 11 studiepunten opnemen. Je kan dan bijvoorbeeld drie keuzevakken opnemen van 4, 5 en 5 studiepunten OF  2 keuzevakken van 7 studiepunten.

Als je echter 3 keuzevakken van 3, 5 en 6 studiepunten opneemt, neem je in totaal ook 14 stp op, maar is hier 1 keuzevak surnumerair. Het vak van 3 studiepunten kan immers uit jouw curriculum worden gehaald zonder dat geraakt wordt aan het vooropgestelde minimum van 11 studiepunten. Dit vak van 3 studiepunten is surnumerair en kan niet meer opgenomen worden in jouw 2de bachelor.

Je neemt meer studiepunten op dan nodig?

Het ‘overschot’ aan studiepunten kan je niet inzetten in een ander bachelorjaar. 

In bovenstaand voorbeeld neem je in totaal 14 studiepunten aan keuzevakken op, 3 studiepunten meer dan noodzakelijk (11 studiepunten vereist). Deze 3 studiepunten 'overschot' kan je niet overdragen naar het volgende jaar.

Welke keuzevakken kan ik opnemen?

Je kan de keuzevakken verdelen over keuzevakken uit een opleidingsspecifieke lijst, keuzevakken uit het keuzeaanbod UGent, en universiteitsbrede keuzevakken:

Via de studiekiezer kan je de lijst met opleidingsspecifieke keuzevakken raadplegen en het keuzeaanbod UGent bekijken. 


1.    Keuzevakken uit de opleidingsspecifieke lijst

 • Binnen de bacheloropleiding kunnen vakken met referentie a enkel worden opgenomen als keuzevak in het 3de bachelorjaar.
 • Binnen de masteropleiding moet elke student minstens 2 keuzevakken met referentie a opnemen (de zogenaamde bijzondere vraagstukken)
  • Via kennisclips, opgenomen door de lesgevers zelf, kom je meer te weten over de inhoud van deze keuzevakken in de bachelor en master.

2.    Keuzeaanbod UGent:

De vakken (binnen keuzeaanbod UGent) die je wil opnemen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Het vak behoort tot één van volgende domeinen: economische wetenschappen, politieke wetenschappen, bestuurskunde, psychologie, wijsbegeerte, sociologie, geschiedenis, communicatiewetenschappen, rechten, pedagogische wetenschappen.
 • Het vak overlapt qua inhoud niet in grote mate met plichtvakken uit de bachelor- of masteropleiding criminologische wetenschappen.
 • Werd het vak in het verleden nog niet opgenomen als keuzevak, dan heb je toestemming nodig van de lesgever van het vak dat je wenst te volgen. Het volstaat dat je de mail waarin de lesgever jou toestemming verleent het vak te volgen, doorstuurt naar fsa.rechten@ugent.be. Maakt het vak wel deel uit van de precedentenlijst, dan hoef je geen toestemming meer te vragen aan de lesgever. 
 • Je voegt het keuzevak zelf toe in jouw curriculum via Oasis.
 • De curriculumcommissie criminologische wetenschappen keurt jouw aanvraag goed. Wordt jouw aanvraag afgekeurd dan krijg je uiteraard de mogelijkheid een ander keuzevak te kiezen. 

 

3. Universiteitsbrede keuzevakken

De universiteitsbrede keuzevakken zijn keuzevakken die door elke student aan de UGent gevolgd kunnen worden zonder dat er voorkennis vereist is. Ze geven je de mogelijkheid om samen met studenten uit andere opleidingen rond een bepaald thema te werken.

Je kan kiezen uit deze 14 keuzevakken.

Wegwijs in de studiekiezer

Hoe zoek je in de studiekiezer, en welke informatie kan je er allemaal vinden?

Hoe maak ik een goede keuze? Enkele tips

 1. Kies in de eerste plaats een vak dat aanleunt bij jouw interesse. Binnen de opleiding volgde je reeds vakken uit heel wat verschillende disciplines. Welke disciplines boeien jou het meest of over welke domeinen wil je graag zelf wat meer te weten komen? Via de studiekiezer kan je grasduinen in alle studiefiches van alle vakken die aan de UGent worden aangeboden.
 2. Heb je reeds een onderwerp gekozen voor jouw bachelorproef of masterproef? Dan kan het interessant zijn om een vak te volgen dat inhoudelijk aansluit bij dat onderwerp. Vraag jouw promotor gerust om concrete tips.
 3. Binnen de masteropleiding kan je bij jouw keuze ook rekening houden met jouw stageplaats. Pols eens bij hen welke keuzevakken mogelijks een relevante aanvulling kunnen zijn bij jouw stageopdracht.
 4. Speel je met de idee om na je opleiding criminologie verder te studeren? Dan kan je ervoor kiezen vakken op te nemen die in het vakkenpakket van die opleiding voorkomen. Op die manier kan je beter inschatten of die opleiding wel iets voor jou zou kunnen zijn en kan je binnen dat programma eventueel vrijstellingen bekomen. Lees welke extra opleidingen onze alumni volgden.
  • Wil je zeker weten dat je een vak opneemt dat je een vrijstelling oplevert bij eventuele aanvang van deze aanvullende opleiding, laat je dan zeker adviseren door de trajectbegeleider van deze opleiding.
  • Wil je later voor de klas staan en ben je geïnteresseerd in de educatieve master? Dan neem je in de bachelor bij voorkeur de keuzevakken op met referentie ‘edu’.  Studenten die deze drie vakken met succes gevolgd hebben, kunnen via verkorte weg instromen in de educatieve masteropleiding.
 5. Heb je al een idee welke professionele weg je later uit wil? Dan kan je hiermee eventueel rekening houden bij het kiezen van jouw vakkenpakket. Maar overschat de meerwaarde van keuzevakken bij een selectieprocedure niet. Jouw persoonlijkheid, motivatie en drive zullen doorslaggevender zijn dan de keuzevakken an sich. Een werkgever gaat ervan uit dat je als student de nodige domeinkennis hebt opgedaan tijdens de algemene opleiding en niet specifiek binnen een keuzevak. Lees meer over de professionele loopbanen van onze alumni.
 6. Hou ook rekening met het lesrooster. Passen de lessen van het keuzevak wel binnen het lesrooster van de andere (plicht)vakken. De lesroosters kan je raadplegen via de studiekiezer.
 7. Indien het examenrooster reeds is gekend, kan je hier ook rekening mee houden. Neem je een vak op van een andere faculteit dan kan je via de lesgever navragen of er eventueel al een examendatum gekend is.
 8. Zorg voor een evenwichtige spreiding van de werklast over beide semesters. Hou hierbij rekening met eventuele taken, papers, (groeps)opdrachten,…. probeer bijvoorbeeld te vermijden alle vakken met permanente evaluatie in één semester op te nemen. Via de studiefiche van het vak, te openen via de studiekiezer, kan je de werkvormen nalezen en dus een concrete inschatting maken van de werklast. 

Keuzevakken toevoegen in Oasis

Deadline

 • Uiterlijk op 6 oktober 2023, zowel voor 1ste als 2de semestervakken
 • 2de semestervakken kunnen evenwel nog gewijzigd worden t.e.m. 23 februari 2024.
 • Opgelet: slechts 1 mail met opgave van wijziging(en) per semester is toegestaan
 • om een keuzevak te wijzigen, mail naar