Antonia Le Roy

Directeur Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

Criminologische Wetenschappen 1990- 1993

Antonia Le Roy - Directeur Vlaams Centrum Elektronisch ToezichtHet Vlaams centrum elektronisch toezicht is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van het elektronisch toezicht van zowel veroordeelden als mensen die onder elektronisch toezicht staan in het kader van de voorlopige hechtenis. De veroordeelden worden gevolgd door radiofrequentietechnologie, met een systeem op basis van een box en een enkelband. De mensen die onder elektronisch toezicht staan in het kader van de voorlopige hechtenis mogen in principe hun huis niet verlaten. Wanneer zij daar wel toestemming voor krijgen om bijvoorbeeld voor de raadkamer te verschijnen of in het kader van dossierinzage, dan worden zij gevolgd door gps.

De operationele cel van de dienst omvat de monitoring, de mobiele eenheid die zorgt voor de aansluiting van de apparatuur en de administratie. Er is ook een logistieke cel met onder meer stockbeheer. We werken in een zeer technologische omgeving waarbij alles gedigitaliseerd is. België is momenteel een van de koplopers op het vlak van elektronisch toezicht - zeker binnen de Europese unie - met acht verschillende soorten elektronisch toezicht. Sinds mei 2016 kunnen rechters elektronisch toezicht ook uitspreken als autonome straf. Sindsdien werken we in dat kader met dossierbeheerders. Zij staan onder meer in voor de rapportage aan het openbaar ministerie en wij schakelen hen ook in rond probleemdossiers.

"De aanwezigheid van criminologen op de dienst is van groot belang, want zij hebben een achtergrond  van criminologisch gedrag. Criminologen kunnen vanuit verschillende invalshoeken – uit de geneeskunde, psychologie, filosofie, enz. - kijken naar het effect van dat gedrag op de samenleving."

Er zijn vier directieleden die mij bijstaan bij het nemen van directiebeslissingen rond bijvoorbeeld overtredingen. We werken 24 op 7 en elke dag tijdens de kantooruren is er iemand van ons aanwezig in Brussel om zo kort mogelijk op de bal te spelen. ‘s Avonds en ’s nachts is er altijd een directielid van wacht. Ik ben voornamelijk op beleidsmatig niveau bezig maar draai ook mee in het wachtsysteem, ook al om voeling te hebben met het terrein.

We hebben een omkadering van zestig mensen onder wie zeven criminologen. De aanwezigheid van criminologen op de dienst is van groot belang, want zij hebben een achtergrond  van criminologisch gedrag. Criminologen kunnen vanuit verschillende invalshoeken – uit de geneeskunde, psychologie, filosofie, enz. - kijken naar het effect van dat gedrag op de samenleving. Belangrijk ook om na te denken over de aanpak die we mensen kunnen geven tijdens de korte contacten die we met hen hebben om ervoor te zorgen dat er minstens een minimale gedragsverandering is en er iets positief ontkiemt. Vergeet niet, achter elk dossier zit een justitiabele met een gans gezin en zo’n elektronisch toezicht heeft een impact op het hele familiale gebeuren.

Daarom is het belangrijk in deze job ook empathisch te zijn en rekening te houden met alle elementen die voorhanden zijn vooraleer bijvoorbeeld over te gaan tot een seining. We gaan altijd alles grondig checken want een seining betekent uiteindelijk dat je iemand gaat oppakken in zijn thuismilieu. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. We moeten ons continu kritisch durven bevragen en nagaan of en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Onlangs zijn we bijvoorbeeld tolken beginnen inzetten opdat er uitleg kan gegeven worden op een verstaanbare manier.

"Wie de opleiding wil volgen moet sowieso interesse hebben in delinquent gedrag en alles daarrond. Ook ben je best geïnteresseerd in psychologie en het bijhorend statistisch, wetenschappelijk onderzoek."

Ik heb het geluk gehad om vrij snel na mijn afstuderen bij de FOD justitie terecht te komen en heb daar ondertussen al verschillende functies bekleed. Nochtans leek het er even op dat ik verpleegster zou worden want dat was mijn eerste roeping na het middelbaar. Ik heb mijn studies sociale verpleegkunde afgewerkt, maar kwam tot de vaststelling dat ik het beroep niet wou uitoefenen. Omdat ik altijd al gefascineerd was door crimineel gedrag, besliste ik nog bijkomend Criminologische Wetenschappen te studeren. Wie de opleiding wil volgen moet sowieso interesse hebben in delinquent gedrag en alles daarrond. Ook ben je best geïnteresseerd in psychologie en het bijhorend statistisch, wetenschappelijk onderzoek.

Er worden nu meer dan vroeger initiatieven genomen om studiekiezers te informeren. Zelf denk ik dat jongeren niet te vlug mogen kiezen voor een universitaire opleiding. Bekijk alles goed en ga na wat het best aansluit bij je interesses en welk traject voor jou optimaal kan zijn. Praat ook met mensen die de opleiding al hebben gevolgd. Zelf deed ik een richting op bachelorniveau en had ik daardoor al een zekere maturiteit toen ik aan de opleiding Criminologische Wetenschappen begon. Maar zelfs dan weet je niet hoe het nadien kan verlopen. Ik ben aan verpleegkunde begonnen met de beste bedoelingen en kwam uiteindelijk tot het besef dat dat niet voor mij de juiste keuze was. Toch ben ik blij met alle kansen die ik heb gekregen.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.