David De Bock

Hoofd bewaking bij Securitas voor de Forensische Psychiatrische Centra Gent en Antwerpen

Criminologische Wetenschappen 2000 - 2004

David De Bock - Hoofd bewaking bij Securitas voor de Forensische Psychiatrische Centra Gent en AntwerpenIk studeerde humane wetenschappen in het middelbaar en was altijd al geboeid door het afwijkend gedrag en waarom gedrag als afwijkend wordt beschouwd. Daarom heb ik gekozen voor Criminologische Wetenschappen. Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij een privédetective die werkzaam was bij een privaat veiligheidsbedrijf. Daar raakte ik enorm geboeid door de bewakingssector. Privédetectives doen onderzoek naar bijvoorbeeld criminaliteit gepleegd door eigen personeel. Over de sector bestaan nogal wat clichés. Net zoals dat het geval is voor de veiligheidssector. Die bleek trouwens veel boeiender dan ik aanvankelijk dacht. Een stage kan op dat vlak een echte ‘eyeopener’ zijn.

"Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij een privédetective die werkzaam was bij een privaat veiligheidsbedrijf. Daar raakte ik enorm geboeid door de bewakingssector."

Na mijn afstuderen ben ik begonnen als bewakingsagent. Na verloop van tijd kreeg ik meer verantwoordelijkheid en ondertussen heb ik een coördinerende functie bij Securitas. Het is een boodschap die ik altijd aan jonge mensen meegeef. Om niet te verwachten meteen een managementfunctie te bekleden. Het is door excellent werk te leveren dat je systematisch vooruitgaat en doorgroeit in je job.

Ik ben als coördinator bij Securitas verantwoordelijk voor de forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. De bewaking van de geïnterneerden gebeurt in deze centra door een private partner wat vrij uniek is. Mijn rol is ervoor te zorgen dat de bewakingsagenten hun werk kennen, dat de procedures strikt worden nageleefd en de wetgeving wordt toegepast. Dat ook de dagelijkse zaken geregeld zijn voor een zestigtal agenten over de twee sites. Daar moet trouwens ook permanent een criminoloog aanwezig zijn. Over de twee sites heb ik een ploeg van een veertiental criminologen.

Wij zijn 24 op 7 actief op de site. Ik ben coördinator en draai ook mee in de shifturen en ben daar dus ook effectief operationeel. Daarnaast heb ik ook geregeld overleg met justitie of met onze klant en ook met onze eigen mensen of met het management van Securitas. Het is ook een heel menselijke job. Want als een agent zich niet goed of onkundig voelt, dan is het aan mij om de agent correct te begeleiden. Anderzijds is er ook een stuk management aan verbonden want je werkt met een budget en dient ook de klant tevreden te houden op diverse vlakken.

"Binnen mijn job heb je enerzijds het luik van de bewaking. Als criminoloog houd je rekening met de diverse factoren die een rol spelen binnen de private veiligheid. Anderzijds is er het verhaal van het forensische centrum dat volledig ingebed zit in het criminologische veld van het gevangeniswezen."

Als bewakingsagenten streven we naar een hoge klantvriendelijkheid naar de bezoekers van de geïnterneerden toe, zonder de strengheid uit het oog te verliezen. Want uiteraard zal je niet zomaar in de centra binnenkomen. Omgekeerd is het ook een uitdaging ervoor te zorgen dat iedereen binnenblijft en dat er geen problemen zijn. Hier verblijven mensen die een misdrijf hebben gepleegd en geïnterneerd zijn. Bijgevolg stellen zich heel specifieke problematieken die je nergens anders in de bewaking zult vinden. Psychologisch is dat voor onze agenten meer belastend. Belangrijk om erover te waken dat je agenten dat goed kunnen verwerken. Humor speelt daar een belangrijke rol in en we hebben een sterk groepsgevoel. We praten ook veel met elkaar.

Binnen mijn job heb je enerzijds het luik van de bewaking. Als criminoloog houd je rekening met de diverse factoren die een rol spelen binnen de private veiligheid. Anderzijds is er het verhaal van het forensische centrum dat volledig ingebed zit in het criminologische veld van het gevangeniswezen. Belangrijk dat je als criminoloog voldoende kennis ter zake hebt, wanneer je het overleg aangaat met de verschillende betrokken diensten. Dat je ook mee bent met de wetgeving ter zake. Als criminoloog moet je bereid zijn je constant te verrijken met kennis.

"Eerst aan die opleiding beginnen en dan valt alles wel op zijn plooi. Denk wel na of je wel de nodige inzet hebt om een universitaire opleiding te volgen."

Ondertussen geef ik ook het vak “Recht” aan leerlingen die een zevende jaar “Maatschappelijke veiligheid” volgen na hun middelbaar. Dat zijn leerlingen die vanuit verschillende richtingen instromen om dan weer uit te stromen naar brandweer, bewaking, politie, defensie, douane, enz. Ook hier heb ik een passie in gevonden en een manier om mijn kennis door te geven aan jongeren die een carrière in de veiligheid ambiëren.

Aan jonge mensen die nu voor een studiekeuze staan geef ik graag de raad mee om zich ten volle in te zetten voor de opleiding van hun keuze en nog niet teveel na te denken over wat later komt. Weet je al wat je op je achttiende wil worden? Eerst aan die opleiding beginnen en dan valt alles wel op zijn plooi. Denk wel na of je wel de nodige inzet hebt om een universitaire opleiding te volgen. Anderzijds moet je er ook durven voor gaan. Heb je eens een tegenslag, geef het niet te snel op.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.