Eline D'Huyvetter

Programmaleider Ondermijning - Maatschappelijke Veiligheid - Stad Antwerpen

Criminologische Wetenschappen 2005 - 2010

Eline D'Huyvetter - Programmaleider Ondermijning - Maaatschappelijke Veiligheid - Stad AntwerpenOndermijnende criminaliteit verwijst naar hoe de georganiseerde criminaliteit aan de oppervlakte komt. Want criminele netwerken in drugshandel, prostitutie, illegaal gokken, enz. hebben daarvoor ook legale structuren nodig. Bijvoorbeeld via handelszaken om geld te gaan witwassen, het aanvragen van bepaalde vergunningen of ze moeten mensen tewerkstellen. Daar worden onze legale structuren ondermijnd en de leefbaarheid aangetast. Op dat moment kan de bestuurlijke overheid een interessante rol spelen. Want wij leveren die vergunningen af of geven die subsidies. Wij hebben als lokale overheid bovendien veel ogen en oren in de wijk via onder meer de stadstoezichters en buurtregisseurs. Daarom wordt er meer en meer naar het lokaal bestuur gekeken om barrières op te werpen om het de criminele netwerken almaar moeilijker te maken. Er moet gewerkt worden aan een integrale aanpak van criminaliteit met zowel gerechtelijke diensten, bestuurlijke overheid, fiscale diensten, enz.

Binnen het stedelijke bedrijf Maatschappelijke Veiligheid tekenen we momenteel een beleidsplan rond de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit uit. We willen in eerste instantie de bewustwording rond het thema vergroten en onze informatiepositie versterken. Daartoe geven we bijvoorbeeld infosessies voor de eerstelijnsmedewerkers en we gaan ook een meldpunt voor de buurtregisseurs installeren. Als zij voelen dat iets niet klopt, dan kunnen zij dat daar inseinen. Vervolgens doen wij de analyse.

"Al van tijdens mijn opleiding wist ik dat ik sowieso binnen het veiligheidsdomein wou terechtkomen en het liefst als beleidsmedewerker. Waar sterk de nadruk op wordt gelegd tijdens de opleiding Criminologische Wetenschappen is het integrale en het geïntegreerde beleid. Dat wil zeggen dat je de veiligheidsketen in zijn totaliteit moet bekijken."

Bij Maatschappelijke Veiligheid hebben wij al verschillende programmaleiders: voor drugsbeleid, voor prostitutiebeleid, voor radicalisering, enz. Dat zijn eigenlijk regisseurs op een bepaald beleidsdomein of veiligheidsthema. Zij voeren de regie en werken samen met verschillende partners de beleidslijnen uit. Als programmaleider stuur ik ook projectleiders aan en ga ik in overleg met de diverse stakeholders. Het is vooral een beleids- en regiefunctie.

"Die ruime blik en dat ‘out of the box’ denken vind je vaak terug bij criminologen. Wij laten ons minder belemmeren door wat juridisch of wetgevend kan en zullen die grenzen misschien wat meer aftasten."

Al van tijdens mijn opleiding wist ik dat ik sowieso binnen het veiligheidsdomein wou terechtkomen en het liefst als beleidsmedewerker. Waar sterk de nadruk op wordt gelegd tijdens de opleiding Criminologische Wetenschappen is het integrale en het geïntegreerde beleid. Dat wil zeggen dat je de veiligheidsketen in zijn totaliteit moet bekijken. Elk project dat we opzetten rond ondermijnende criminaliteit proberen we zo breed mogelijk te bekijken. We gaan niet enkel repressief, maar ook preventief acties ondernemen. Daarnaast bekijken we wat we curatief kunnen doen, want we houden ook de nazorg in het oog. Als we zaken wegnemen, bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat er iets in de plaats komt. Hoe gaan we een buurt opwaarderen bijvoorbeeld? Welk sociaal beleid gaan we voeren? Je moet de veiligheidsketen in zijn totaliteit bekijken want het gaat vaak over zeer complexe fenomenen. Je moet ook met alle partners samenzitten. Die ruime blik en dat ‘out of the box’ denken vind je vaak terug bij criminologen. Wij laten ons minder belemmeren door wat juridisch of wetgevend kan en zullen die grenzen misschien wat meer aftasten. Ook het multidisciplinaire komt sterk aan bod tijdens de opleiding Criminologische Wetenschappen met onder meer sociologische, psychologische en strafrechtelijke vakken.

"Toen ik op het einde van mijn middelbaar tussen het opleidingsaanbod Criminologische Wetenschappen zag staan, was ik er meteen toe aangetrokken. Ik vond het een goede sociaal wetenschappelijke en juridische mix."

Criminologische Wetenschappen blijft redelijk breed, waardoor het nuttig kan zijn om nog iets bij te studeren wat je nog meer concrete handvaten kan geven in het beroepsleven. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel training je ‘on the job’ nog krijgt na je opleiding. Zelf deed ik nog de eenjarige master “Overheidsmanagement en Beleid” wat ik sterk kan aanbevelen voor wie als beleidsmedewerker aan de slag wil gaan. Terwijl Criminologische Wetenschappen meer onderzoeksmatig gericht is, geeft die master je een aantal praktische tools die nuttig zijn binnen een beleidsfunctie.

Toen ik op het einde van mijn middelbaar tussen het opleidingsaanbod Criminologische Wetenschappen zag staan, was ik er meteen toe aangetrokken. Ik vond het een goede sociaal wetenschappelijke en juridische mix. Tijdens mijn studies wist ik vrij snel dat ik niet bij de politie wou, maar eerder richting een beleidsmatige functie wou gaan. Dat werd pas helemaal duidelijk toen ik mijn stage deed bij de drugsdienst van de stad Antwerpen. Ik werd overal mee op sleeptouw genomen: met de politie, met de Free Clinic, met hun spuitenpatrouille. Ik zag onder meer hoe men werkte rond de activering van drugsverslaafden. Het werkveld werd heel concreet: welke partners zitten er op het thema, hoe werken die samen, enz. Zo’n stage opent ogen en ook deuren.

"Tegelijk denk ik dat je moet kiezen voor de opleiding vanuit de juiste motivatie. Want boeiende jobs zijn er zeker voor criminologen en je zult ze vinden als je erin slaagt je te onderscheiden."

Toen ik als studiekiezer zei dat ik Criminologische Wetenschappen ging studeren kreeg ik wel eens de opmerking: “Ga je daar wel werk mee vinden?”. Sterker nog, men wees me er op dat het misschien niet de ideale richting was voor een vrouw. Ik heb me daar niet door laten beïnvloeden. Tegelijk denk ik dat je moet kiezen voor de opleiding vanuit de juiste motivatie. Want boeiende jobs zijn er zeker voor criminologen en je zult ze vinden als je erin slaagt je te onderscheiden. Zit je er niet in met het juiste engagement, dan zal je snel door de mand vallen. Dan pas zal het moeilijk worden om je plek te vinden.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.