Gwen Merckx

Korpschef Lokale Politie

Criminologische Wetenschappen 1993 - 1995

Gwen Merckx - Korpschef Lokale PolitieEen korpschef van een politiezone is als een CEO van een bedrijf. Je moet je bedrijf managen en kunt ook je eigen accenten leggen. Het is een leidinggevende positie, waarbij je werkt met mensen rond het product “veiligheid”. Afhankelijk van waar je korpschef bent, zijn bepaalde zaken wel anders. Hier in de zone Rupel is het een korps van 130 mensen (vanaf 1 juli 2018 is Gwen Merckx korpschef Lokale Politie Sint-Niklaas, n.v.d.r.). Dan leid je eigenlijk een KMO met als producten onder meer verkeer, onthaal, wijkwerking, recherche en noodhulp. Om dat goed te kunnen doen in vaak moeilijke omstandigheden, moet je kunnen werken met mensen die gemotiveerd en gepassioneerd zijn en die zich goed in hun vel voelen. Als leidinggevende kun je het verschil maken door ervoor te zorgen dat mensen met hun talenten in de best mogelijke functie zitten en ook alle opleiding en ondersteuning krijgen opdat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Voorts moet je ervoor zorgen dat je als korpschef voeling hebt met wat leeft in de maatschappij. Als korpschef kun je bij grote zaken meedenken over hoe je deze kunt oplossen of in goede banen kunt leiden. Denk maar aan Tomorrowland hier in zone Rupel. Zorgen voor de veiligheid daarvan is operationeel werk dat je overigens niet alleen, maar in team doet.

"Ik ben fier om als vrouw deze functie te bekleden want ik geloof sterk in diversiteit. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat er weinig vrouwen waren binnen de politie. Ik probeer voor vrouwen die er willen voor gaan een voorbeeld en stimulans te zijn."

Het is mijn betrachting mijn zone iets veiliger en warmer te maken. Nog breder wil ik inzetten op de leefbaarheid en veiligheid van de maatschappij en het vertrouwen in de politie. Ik heb veel beroepsvoldoening wanneer ik zie dat mensen gepassioneerd met hun vak bezig zijn en daar zelf ook voldoening uit halen. Ook is het fijn waardering te krijgen van mensen die tevreden zijn over het werk dat geleverd is.

Ik ben fier om als vrouw deze functie te bekleden want ik geloof sterk in diversiteit. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat er weinig vrouwen waren binnen de politie. Zo was ik de eerste vrouwelijke Nederlandstalige officier bij de rijkswacht. Nu is ongeveer 23 procent van de geüniformeerden vrouw. Helaas zie je minder vrouwen onder de hoger leidinggevenden, dus rolmodellen blijven belangrijk. Ik probeer voor vrouwen die er willen voor gaan een voorbeeld en stimulans te zijn.

"Wat is het voordeel van Criminologische Wetenschappen? Je krijgt een basis van onder meer sociologie, psychologie, gerechtelijke geneeskunde, strafrecht, enz. Met andere woorden: je leert van alles iets. De opleiding biedt zoveel variatie, wat het ontzettend boeiend maakt."

Voor mijn job doe ik vaak beroep op vaardigheden die ik verworven heb tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen, op de politieschool en natuurlijk doe je ook al tijdens je loopbaan ervaring op. Wat is het voordeel van Criminologische Wetenschappen? Je krijgt een basis van onder meer sociologie, psychologie, gerechtelijke geneeskunde, strafrecht, enz. Met andere woorden: je leert van alles iets. De opleiding biedt zoveel variatie, wat het ontzettend boeiend maakt. Naast het multidisciplinaire aspect krijg je ook een basis voor het leven. De kenmerken van CO-vergiftiging bijvoorbeeld veranderen niet. Ook krijg je bouwstenen mee uit de psychologie en krijg je verschillende wetenschappelijke methodologieën aangereikt waar je dan later zelf mee aan de slag kunt gaan.

"Ben je geïnteresseerd in de veiligheidssector en heb je bovendien een breed interesseveld, dan lijkt Criminologische Wetenschappen me een prima keuze. Temeer omdat je dan een voorsprong hebt op het vlak van kennis rond onder meer politionele vakken, psychologie en strafrecht."

Door te studeren aan de universiteit heb ik ook een netwerk kunnen uitbouwen dat mij nu nog van pas komt. Want veel van mijn medestudenten hadden toen al de veiligheidssector voor ogen. Zij werken nu in het gevangeniswezen, justitie, politie, enz. We zitten allen in een ‘mensenjob’ rond dienstverlening waar veel afhangt van menselijk contact.

Ben je geïnteresseerd in de veiligheidssector en heb je bovendien een breed interesseveld, dan lijkt Criminologische Wetenschappen me een prima keuze. Temeer omdat je dan een voorsprong hebt op het vlak van kennis rond onder meer politionele vakken, psychologie en strafrecht. Want nu is wat je gestudeerd hebt op zich niet meer belangrijk om aan te sluiten bij de politie. Maar dan heb je de bouwstenen van een criminoloog niet. Om Criminologische Wetenschappen te studeren is het ook belangrijk om geïnteresseerd te zijn in de mens in al zijn aspecten en er tegelijk ook respect voor te hebben. Want ook al hebben sommige mensen een duister kantje, het blijven mensen.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.