Karolien Weemaes

Adjunct federaal coördinator geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - FOD Volksgezondheid

Criminologische Wetenschappen 2004 - 2008

Karolien Weemaes - Adjunct federaal coördinator geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - FOD VolksgezondheidAltijd al was ik geïnteresseerd in menswetenschappen en wou ik vooral meer weten over de psyche van de mens. Ook tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen koos ik voor de meer psychologische vakken zoals forensisische psychiatrie, culturele antropologie, psychologische modellen voor normoverschrijdend gedrag, enz. Mijn interesse ging toen al meer richting hulpverlening en psychologie.

"Binnen mijn huidige functie als adjunct federaal coördinator geestelijke gezondheid kinderen en jongeren ben ik nu zelf coach van de regionale netwerkcoördinatoren. Ik ben een echte netwerker en probeer mensen te overtuigen om hun beleid of dat van hun voorziening af te stemmen op hetgeen wij als overheid beogen."

Ik ben altijd al actief geweest binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mijn start binnen de hulpverlening kende ik als stafmedewerker van een provinciale dienst. Later werd ik regionaal coördinator voor een netwerk geestelijke gezondheid voor volwassenen in en rond de stad Antwerpen. Binnen mijn huidige functie als adjunct federaal coördinator geestelijke gezondheid kinderen en jongeren ben ik nu zelf coach van de regionale netwerkcoördinatoren. Ik ben een echte netwerker en probeer mensen te overtuigen om hun beleid of dat van hun voorziening af te stemmen op hetgeen wij als overheid beogen. Heel concreet gaat dat om een vernieuwd beleidskader inzake ‘public mental health’ volgens de krijtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin ik in Vlaanderen en Brussel een coördinerende en faciliterende rol opneem. Dat beleidskader zegt onder meer dat de zorg meer georganiseerd moet worden volgens de principes van zorgcircuits en zorgnetwerken. Zorg moet zo dicht mogelijk in de natuurlijke leefomgeving van mensen georganiseerd worden. Er moet ook meer empowerment zijn van cliënten. Dat houdt in dat ze zelf meer inspraak moeten hebben in hun traject en dat er meer nadruk moet komen op hun sterktes en hun krachtbronnen, eerder dan op hetgeen hen ontbreekt. Daarbij verwachten we van de geestelijke gezondheidszorg en bijhorende sectoren dat ze veel geïntegreerder gaan samenwerken. Ik zit vaak met mensen uit de verschillende sectoren samen om hen te ondersteunen en te bekijken hoe het gedachtengoed van de hervorming kan toegepast worden in de praktijk. Daarbij overleg ik met voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg, maar ook met andere sectoren zoals het CLB, Jongerenwelzijn, Kind & Gezin, VAPH-voorzieningen, enz.

"Een opleiding als Criminologische Wetenschappen geeft je een brede vorming en zorgt ervoor dat je een allrounder bent, wat voordelen biedt. Anderzijds moet je nog je plek zien te vinden, want veel zaken heb je aangeraakt, maar in geen van de verschillende dimensies ben je echt tot in de diepte gegaan."

Wat mij drijft in mijn job is de gedachte dat ik het verschil kan maken en dat ik er ook mijn ‘maatschappelijk ei’ in kwijt kan. Ik heb een groot maatschappelijk hart en engagement en zet mij liever in voor het algemeen belang dan dat ik in de commerciële sector een baas rijker zou maken. Mijn steentje bijdragen aan een samenhangend en geïntegreerd aanbod in de geestelijk gezondheidszorg vind ik ontzettend boeiend en belangrijk.

Een opleiding als Criminologische Wetenschappen geeft je een brede vorming en zorgt ervoor dat je een allrounder bent, wat voordelen biedt. Anderzijds moet je nog je plek zien te vinden, want veel zaken heb je aangeraakt, maar in geen van de verschillende dimensies ben je echt tot in de diepte gegaan. Je hebt een aantal rechtsvakken gehad, je hebt inzicht in het justitiële en het politionele apparaat, in een aantal psychologische modellen, enz. Maar vraag blijft in welke niche wil je je bekwamen via de praktijk of via een nog bijkomende richting. Want er zijn nogal wat criminologen die een bijkomende opleiding doen.

Schrijven en spreken zijn heel belangrijk in mijn job en daar wordt sterk op ingezet tijdens de opleiding Criminologische Wetenschappen. Ik moet veel e-mails sturen, beleidsteksten schrijven en wetenschappelijk onderzoek kritisch bekijken. Wij moeten mensen overtuigen om mee te stappen in het beleid dat de overheid voor ogen heeft. Dankzij mijn opleiding kreeg ik ook een duidelijk beeld van hoe België in mekaar zit, dat helpt me om alles te beter te begrijpen en soms ook te relativeren.

"Als je interesse hebt voor iets en je denkt dat je het niet erg zou vinden om er later 40 tot 50 uur per week mee bezig te zijn, dan is dat alvast een goede leidraad. Want dat is waar ik nog altijd dankbaar voor ben, dat ik mijn job ontzettend graag doe en daardoor met boeiende mensen in contact kom."

Als studiekiezer was ik een grote twijfelaar. Maar als je dan toch moet beslissen over iets wat een danig grote impact heeft op je latere leven, volg dan je hart en je intuïtie. Als je interesse hebt voor iets en je denkt dat je het niet erg zou vinden om er later 40 tot 50 uur per week mee bezig te zijn, dan is dat alvast een goede leidraad. Want dat is waar ik nog altijd dankbaar voor ben, dat ik mijn job ontzettend graag doe en daardoor met boeiende mensen in contact kom. Dus kies voor iets waardoor je gepassioneerd bent.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.