Koen Van Heddeghem

Stafmedewerker-diensthoofd lokale politie & veiligheid Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Rechten 1992-1998, Criminologische Wetenschappen 1998-2000

Koen Van Heddeghem - Stafmedewerker-diensthoofd lokale politie & veiligheid - Vereniging van Vlaamse Steden en Gewesten

Via de opleiding Rechten krijg je een brede juridische basis. De toegevoegde waarde van Criminologische Wetenschappen is dat je ook beleidsmatig leert denken. In de Rechten leer je de wetgeving kennen en leer je de juridische regels toepassen. Criminologische Wetenschappen is een zeer multidisciplinaire richting waarbij je ook gaat kijken waarom bepaalde regels er zijn. Dat heeft alles opengetrokken en bijgevolg was het een goede aanvulling op mijn Rechten opleiding. Criminologische Wetenschappen werpt een licht op waarom bijvoorbeeld een wetgeving of een beleid er in een bepaalde periode gekomen is. Criminologische Wetenschappen plaatst alles in zijn context en zet je aan tot reflectie en net daarom vond ik het een boeiende opleiding.

Ik was als achttienjarige geïnteresseerd in hoe de samenleving geordend wordt. Dat je blik verruimd wordt via een universitaire opleiding als Rechten vond ik bijzonder boeiend. Na mijn afstuderen stond ik even op het punt mijn stage in de advocatuur aan te vatten maar ik was er niet klaar voor. Daarop besliste ik om ook nog Criminologische Wetenschappen te studeren. Na afloop van mijn studies kon ik aan de slag als onderzoeker aan de universiteit. Later werd ik ook assistent. Maar uiteindelijk komt er toch dat moment dat je meer in de praktijk wil staan en daarom koos ik ervoor aan de slag te gaan bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

"Criminologische Wetenschappen werpt een licht op waarom bijvoorbeeld een wetgeving of een beleid er in een bepaalde periode gekomen is. Criminologische Wetenschappen plaatst alles in zijn context en zet je aan tot reflectie en net daarom vond ik het een boeiende opleiding."

De VVSG is een koepelorganisatie van lokale besturen waarin onder meer politiezones, gemeenten, OCMW’s en afvalintercommunales actief zijn. We vertegenwoordigen hen op overlegmomenten met de federale of Vlaamse overheid. Ik werk vooral voor Vlaamse politiezones en gemeenten en volg alles op wat te maken heeft met lokale politie en veiligheid. Dat gaat heel breed gaande van de financiering van de politie, de preventie in gemeenten, het debat over de fusie van de politiezones, enz. Daarvoor heb ik veel contact met onder meer korpschefs, burgemeesters en beleidsmedewerkers. Enerzijds krijgen wij veel vragen van onze leden, anderzijds doen wij ook aan belangenbehartiging voor onze leden. ’s Morgens weet ik nooit wat er op mij af gaat komen. Een burgemeester kan mij opbellen voor een dringend probleem, maar soms moet ik ook juridische vragen beantwoorden of staat er een vorming op het programma. Zo geven wij na de verkiezingen vorming aan nieuwe burgemeesters over hun veiligheidsbevoegdheden. Daarnaast heb ik veel overleg met onze leden want wij zijn hun klankbord en moeten de vinger aan de pols houden en hetgeen zij nodig hebben vertalen op federaal niveau gezien het in mijn geval om veiligheid gaat. Het boeiende aan deze job is dat je soms van heel dichtbij het proces van de politieke besluitvorming kan meemaken.

"Nogal wat studenten hebben een verkeerd beeld over de beroepsmogelijkheden na Rechten en Criminologische Wetenschappen. Ze denken dat wie Rechten studeert per definitie advocaat wordt en anders is het niet goed geweest. Zelf zie ik de opleiding eerder als een start."

Nogal wat studenten hebben een verkeerd beeld over de beroepsmogelijkheden na Rechten en Criminologische Wetenschappen. Ze denken dat wie Rechten studeert per definitie advocaat wordt en anders is het niet goed geweest. Zelf zie ik de opleiding eerder als een start. Rechten geeft je een brede basis en daardoor veel kansen binnen andere sectoren. Ook binnen de lokale besturen worden veel juristen en criminologen aangeworven. Niet alle criminologen gaan bij de gerechtelijke politie werken zoals vaak gedacht onder invloed van tv-series. Dankzij Criminologische Wetenschappen heb je een goede basis voor een beleidsfunctie. Veel lokale besturen en politiezones zijn op zoek naar criminologen om hun beleid te versterken. Juristen en criminologen zijn daartoe uitstekend opgeleid. In de backoffice heb je nood aan mensen die een notie hebben van strafrecht en weten hoe politie werkt. Als je pas van de schoolbanken komt of bezig bent met je universitaire opleiding heb je vaak een verkeerd beeld van je mogelijkheden.

"Veel lokale besturen en politiezones zijn op zoek naar criminologen om hun beleid te versterken. Juristen en criminologen zijn daartoe uitstekend opgeleid. In de backoffice heb je nood aan mensen die een notie hebben van strafrecht en weten hoe politie werkt."

Denk goed na over waar je competenties liggen en waar je goed in bent en zoek daar aansluiting bij. Ga vooral niet af op de clichés. Niet iedereen die Rechten studeert wordt advocaat en niet alle criminologen gaan naar de gerechtelijke politie. Het zijn die clichés die je toekomstmogelijkheden beperken en misschien zijn jouw competenties wel veel breder. Een goede studiewijzer is vooraf te praten met zoveel mogelijk mensen. En houd het vizier open.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.