Nathalie Vanden Meerschaut

Preventieve Woonbegeleider CAW

Criminologische Wetenschappen 2005 - 2010

Nathalie Vanden Meerschaut - Preventieve woonbegeleiding CAWIk werk in het Centrum Algemeen Welzijnswerk als preventieve woonbegeleider. Mijn taak als hulpverlener is mensen te helpen die op straat dreigen gezet te worden. Ik richt me in het bijzonder op mensen die een private huurwoning betrekken en die via het vredegerecht gedaagd worden om hun woning te verlaten via ontbinding van het huurcontract. Mijn job is ervoor te zorgen dat de betrokken mensen in hun woning kunnen blijven of om te voorkomen dat ze dakloos of thuisloos worden.

Meestal krijg ik eerst een aanmelding door het OCMW of door het vredegerecht zelf rond een huurgeschil met de vraag of ik daarin kan bemiddelen. Wij richten ons dan tot de huurder en polsen of en in welke mate hij op de hoogte is van de situatie, want niet zelden durven dergelijke papieren wel eens tussen de brieven verdwijnen. Vervolgens gaan we aan tafel zitten met de huurder, we bekijken de situatie en hoe we kunnen helpen om de woning te behouden. Indien dat niet mogelijk is, overlopen we wat de alternatieven zijn die wij kunnen bieden. Ik maak een plan en meestal communiceer ik daarvoor ook nog met andere partijen zoals de verhuurder, die vaak ook nog een advocaat heeft. Of ik moet overleggen of bemiddelen met een deurwaarder. Ook andere diensten worden ingeschakeld zoals OCMW’s, andere vormen van (woon)begeleiding, enz. Het is een heel netwerk dat op gang getrokken wordt.

"Je krijgt veel ruimte om na te gaan hoe je telkens elke specifieke situatie gaat oplossen. Welke zaken zijn bijvoorbeeld nodig die voordien niet aanwezig waren om te zorgen voor een meer stabiele huisvesting? Want onze doelgroep zijn doorgaans mensen in een kwetsbare situatie."

Tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen had ik al van het CAW gehoord, maar in dit specifieke onderdeel ben ik toevallig gerold. Dit is trouwens nog een vrij jong project, dat zorgt voor veel uitdaging. Je hebt uiteraard de standaard aanmelding maar de realiteit waarmee je geconfronteerd wordt is telkens anders. Je krijgt veel ruimte om na te gaan hoe je telkens elke specifieke situatie gaat oplossen. Welke zaken zijn bijvoorbeeld nodig die voordien niet aanwezig waren om te zorgen voor een meer stabiele huisvesting? Want onze doelgroep zijn doorgaans mensen in een kwetsbare situatie. Je hoopt dat ze maatschappelijk vooruit zullen geraken en dat ze richting een meer stabiel leven zullen gaan.

"Uiteindelijk koos ik voor Criminologische Wetenschappen, want toen heerste een echt onderzoeksklimaat met onder meer ook series als CSI. Ook mijn interesse in mensenwetenschappen zorgde voor een meer sociaal gerichte insteek bij mijn studiekeuze."

Als achttienjarige vond ik het moeilijk om een keuze te maken. Ik ben naar infobeurzen gegaan en we kregen op school ook de kans om met afgestudeerden te praten. Maar toch bleef ik het moeilijk vinden. Uiteindelijk koos ik voor Criminologische Wetenschappen, want toen heerste een echt onderzoeksklimaat met onder meer ook series als CSI. Ook mijn interesse in mensenwetenschappen zorgde voor een meer sociaal gerichte insteek bij mijn studiekeuze. Tijdens mijn opleiding geraakte ik meer geboeid door de drughulpverlening en koesterde ik de ambitie om na mijn afstuderen daar een eerste werkervaring op te doen. Om makkelijker te kunnen doorstromen naar de drughulpverlening heb ik mijn laatste jaar Criminologische Wetenschappen gecombineerd met een verkort traject Orthopedagogiek. Daarna ben ik begonnen als groepswerker in de drughulpverlening. Helaas merkte ik na een aantal jaar dat het toch niet helemaal mijn ding was. Wat ik nu doe als individueel werker bij het CAW ligt me veel meer.

"Tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen kreeg ik een grote zelfstandigheid mee. Alles ligt in je eigen handen: het plannen, het organiseren, het werken tegen deadlines aan. Je leert creëren en richting geven aan zaken. Uiteindelijk worden dat je sterktes en zijn dat troeven voor je latere beroepsleven."

Vanuit criminologisch oogpunt is de focus op kansarmoede in deze job essentieel. Hoewel ik zelf niet beleidsmatig werk, is het toch mogelijk zaken te signaleren, die hogerop opgepikt worden en dat geeft voldoening. Het CAW is ook heel breed. Ik werk nu binnen Wonen, maar er is ook een tak Justitie en nog meer. Met een achtergrond Criminologische Wetenschappen kun je makkelijk naar een andere deelwerking gaan.

Tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen kreeg ik een grote zelfstandigheid mee. Alles ligt in je eigen handen: het plannen, het organiseren, het werken tegen deadlines aan. Je leert creëren en richting geven aan zaken. Uiteindelijk worden dat je sterktes en zijn dat troeven voor je latere beroepsleven.

Zelf heb ik me voor mijn studiekeuze laten leiden door het beeld en de interesses die ik toen had. Ik raad alle jongeren aan zich vooraf zoveel mogelijk te informeren over wat hen interesseert. Ben je bijvoorbeeld net als ik geïnteresseerd in alles wat criminologisch onderzoek aangaat, verdiep je dan vooraf in dat domein en praat met mensen die actief zijn in dergelijke functies. Leg contact met het werkveld. Daar heb ik zelf ook het meest van geleerd.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.