Sandra Rottiers

Preventieambtenaar Stad Gent

Criminologische Wetenschappen 1991 - 1993

Sandra Rottiers - Preventieambtenaar Stad Gent

"Als preventieambtenaar help je het lokale preventiebeleid van de stad uittekenen, coördineren en aansturen. Daarnaast heb ik ook een aantal uitvoerende taken. Ik heb heel concreet de opdracht om diverse veiligheids- en criminaliteitsfenomenen waar de stad mee te maken krijgt in kaart te brengen en te bekijken hoe we dat gaan aanpakken op een zo breed mogelijke manier."

Na al die jaren vind ik mijn job als preventieambtenaar nog altijd even boeiend. Dus ik raad studiekiezers aan ook iets te zoeken wat hen gaat blijven interesseren. In een stad leeft van alles en dat kom ik gedurig tegen in mijn job. Je bent bezig met actuele zaken en alles is voortdurend in beweging. Inbraken bijvoorbeeld zijn van alle tijden, maar de wijze waarop we ons beveiligen is helemaal anders dan pakweg twintig jaar geleden. Ook het werken met verschillende partners vind ik bijzonder interessant. Ben je er eerder op uit om veel geld te verdienen of ergens een product in de markt te zetten, dan moet je geen Criminologische Wetenschappen studeren (lacht). Eigenlijk stel je je een stuk ten dienste van de gemeenschap, zonder dat het betuttelend wordt. In mijn geval moet ik er mee helpen voor zorgen dat er in de stad op een vreedzame manier kan worden samengeleefd. Dat strookt nog altijd met mijn visie als achttienjarige. Toen ben ik mijn universitaire studies gestart vanuit de gedachte dat ik mensen wou helpen. Daarom ging ik Psychologie studeren. Maar nadat ik die studies had afgemaakt, kwam ik tot de vaststelling dat het individueel begeleiden van mensen minder mijn ding was. In mijn laatste jaar had ik via een keuzevak al van Criminologische Wetenschappen kunnen proeven en zo was de beslissing snel gemaakt ook die opleiding nog bij te studeren. Zo heb ik nu een meer beleidsmatige en coördinerende functie, wat me meer ligt.

Als preventieambtenaar help je het lokale preventiebeleid van de stad uittekenen, coördineren en aansturen. Daarnaast heb ik ook een aantal uitvoerende taken. Ik heb heel concreet de opdracht om diverse veiligheids- en criminaliteitsfenomenen waar de stad mee te maken krijgt in kaart te brengen en te bekijken hoe we dat gaan aanpakken op een zo breed mogelijke manier. Dat kan gaan om fietsdiefstallen, gauwdiefstallen, graffiti, wildplakken, sluikstorten, enz. Preventie is daarin belangrijk, naast zorg, herstel en handhaving. We betrekken daarin telkens ook verschillende partners.

Preventie kent heel verschillende vormen, van sociale preventie tot het geven van concrete beveiligingstips. Bijvoorbeeld straathoekwerkers die kwetsbare mensen helpen hun welzijn te bevorderen op diverse levensdomeinen en met hen een vaak moeizaam, intensief en lang begeleidingstraject aangaan. Of sensibiliseringscampagnes om slachtofferschap van bepaalde fenomenen te voorkomen. Met de gemeenschapswacht doen we bijvoorbeeld een preventieactie om gauwdiefstallen te voorkomen, waarbij we op het openbaar vervoer mensen die onachtzaam zijn aanspreken en tips geven. Of denk maar aan onze KotOpSlotactie waarbij we studenten en koteigenaars sensibiliseren. Doorgaans ga ik de eerste keer mee op pad tot iedereen van het team goed op weg is.

"Het was een voordeel voor mijn job als preventieambtenaar dat ik veel bagage meenam en tegelijk een open blik heb op alle partners met wie ik nu vaak samenwerk. Ik vind het belangrijk om verschillende groepen samen te brengen waarbij elk zich in zijn of haar rol gerespecteerd voelt."

Wat mij altijd heeft aangesproken is werken rond specifieke doelgroepen en problemen. Zo kom je in contact met zaken die buiten je eigen leefsituatie staan. Na mijn opleiding ben ik gestart in een jeugdhuis waar ik in het kader van een integratieproject moest zorgen voor activeringstrajecten voor allochtone jongeren. Dat komt erop neer dat je er onder andere voor zorgt dat er een aanbod is van zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook hier in Gent proberen we bepaalde kansarme groepen toe te leiden naar sport of andere zinvolle vrije tijdsbestedingen. Ook was ik een tijdlang auditor van de politie, waardoor ik de politie op een andere manier leerde kennen en respecteren. Het werd veel minder een wij-zij verhaal.

"Studenten durven tijdens hun opleiding al eens vloeken op een vak als “Statistiek” maar dat is ook in je beroepsleven heel belangrijk. Voor elk probleem start je bij fenomeenanalyse. Je kunt uiteraard ter plaatse gaan observeren, maar het is ook belangrijk de cijfers erbij te nemen."

Het was een voordeel voor mijn job als preventieambtenaar dat ik veel bagage meenam en tegelijk een open blik heb op alle partners met wie ik nu vaak samenwerk. Ik vind het belangrijk om verschillende groepen samen te brengen waarbij elk zich in zijn of haar rol gerespecteerd voelt. Als ik terugblik op de bagage die ik meenam vanuit mijn studies Criminologische Wetenschappen, dan is dat vooral het besef dat je een probleem moet benaderen vanuit verschillende kanten. Er is niet één methodiek die heilig is of die de beste oplossing biedt. Enkel rond preventie werken? Neen. Je moet evenwichtig inzetten op het klassieke driesporenbeleid van voorkomen, herstellen en handhaven. Daarnaast krijg je tijdens je opleiding een overzicht van het brede werkveld wat uiteraard ook ontzettend waardevol is. Studenten durven tijdens hun opleiding al eens vloeken op een vak als “Statistiek” maar dat is ook in je beroepsleven heel belangrijk. Voor elk probleem start je bij fenomeenanalyse. Je kunt uiteraard ter plaatse gaan observeren, maar het is ook belangrijk de cijfers erbij te nemen. Waar komen die vandaan? Wat betekenen die? Vanuit welke hoek komen ze en hoe ga je ermee om zodat je een zo correct mogelijk zicht op het probleem krijgt? Boeiend.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.