Shaireen Aftab

Woordvoerder VDAB & Gastdocent Politie

Criminologische wetenschappen 2002 - 2007

Shaireen Aftab - Woordvoerder VDAB & Gastdocent PolitieEigenlijk wou ik bij de politie gaan. Maar tijdens mijn studies ben ik mij politiek gaan engageren en eens verkozen (Shaireen Aftab werd in het derde jaar van haar opleiding verkozen in Oostende, n.v.d.r.) moest ik die ambitie laten varen. Na mijn studies slaagde ik voor examens bij Binnenlandse Zaken en kon ik daar starten op de dienst Interne Audit en Inspectie. Het verband tussen de job van auditor en het diploma van Criminologische Wetenschappen is misschien niet zo vanzelfsprekend, maar de wijze waarop je bepaalde processen op een kritische manier benadert is een vaardigheid die je meekrijgt vanuit je opleiding en die in een dergelijke functie goed van pas komt. Vanuit mijn functie als auditor heb ik de reflex om zaken kritisch te analyseren en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen nog verder kunnen ontwikkelen.

Vanuit mijn eigen migratieachtergrond en vanuit mijn interesse voor het debat rond discriminatie en racisme, ben ik vervolgens aan de slag gegaan als stafmedewerker jeugd bij Ella vzw, het Kenniscentrum Gender en Etniciteit. Ook daar heb ik veel geleerd, onder meer over de sociale sector en ik gaf ook veel vormingen. Bovendien kreeg ik ook de kans om over mijn werk te praten op de politieschool. Ondertussen ben ik gastdocent bij de politie en put ik daarvoor zowel uit mijn opleiding Criminologische Wetenschappen als uit mijn beroeps- en privé-ervaring. Ik sta bij de politie in voor opleidingen zoals de diversiteitsopleiding, etnisch profiling en de anti-discriminatiewetgeving. Op die manier houd ik contact met de politiewereld, want mijn liefde voor de politie ben ik nooit kwijt geraakt.

"Je moet nadenken over je eigen interesses en over wat je wil doen. Als je ervan droomt bij de politie te werken, dan moet je daarvoor gaan. Als je het nog niet weet, dan moet je zo breed mogelijk gaan om dan pas later je keuze te maken."

Na afloop van mijn project bij Ella vzw kon ik aan de slag bij RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, n.v.d.r.). Toen er op een bepaald moment een functie vrijkwam voor woordvoerder VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, n.v.d.r.) besefte ik dat ik een atypisch profiel had maar ik besloot er gewoon voor te gaan. Achteraf gezien had ik de sterktes die voor de job nodig waren al opgebouwd, maar ik had ze nog nooit aangesproken. Goed spreken voor een groep, goed netwerken, vlot en bereikbaar én stressbestendig zijn. Dát zijn de kwaliteiten van een goede woordvoerder. Want op een gegeven moment is er “Carrefour” (begin 2018 raakte bekend dat bij Carrefour meer dan 1200 banen bedreigd zijn, n.v.d.r.) en dan moet je alles laten vallen en je daarop focussen. Dan mag je niet stressen of roepen dat je geen tijd hebt, evenmin is er dan tijd om alles nog grondig door te nemen. Uiteraard ben ik ook moeten groeien in de job. De taal en de codes van de media moest ik ook leren kennen. Maar hoe langer ik in deze wereld vertoef, hoe meer collega woordvoerders ik ontmoet die net als ik geen communicatie gestudeerd hebben.

Zelf ben ik nog altijd blij met mijn keuze voor Criminologische Wetenschappen. Ook al heeft de opleiding een link met Rechten, er is wel degelijk een verschil. Men zegt wel eens dat wie Rechten studeert het voordeel heeft van de “juridische kennis”. Maar net daarom heb ik niet voor Rechten gekozen. Ik vond Rechten te juridisch en de opleiding psychologie vond ik te eenzijdig. Tegelijk was ik ook geïnteresseerd in sociologie. Dus was ik op zoek naar een opleiding met de verschillende invalshoeken. Die vond ik in Criminologische Wetenschappen, die de drie elementen verenigt vanuit daderperspectief. Maar als je kiest voor een veelheid riskeer je natuurlijk de specificiteit niet te hebben. Daar moet je je bewust van zijn. Zelf vond ik dat geen probleem. Want je moet je ook bewust zijn van je eigen sterktes. Je moet nadenken over je eigen interesses en over wat je wil doen. Als je ervan droomt bij de politie te werken, dan moet je daarvoor gaan. Als je het nog niet weet, dan moet je zo breed mogelijk gaan om dan pas later je keuze te maken.

"Informeer je bewust en neem je verantwoordelijkheid. Praat met je ouders, met vrienden die je voorgegaan zijn, met mensen die de job al hebben uitgeoefend. Probeer je bewust te zijn van je sterktes en je zwaktes."

Het is belangrijk een bewuste keuze te maken en je te informeren. Met VDAB brengen wij elk jaar de schoolverlatersstudie uit met informatie over de aansluiting tussen studierichtingen en de arbeidsmarkt. Zelf ben ik als studiekiezer ook naar infobeurzen gegaan, maar ga daar niet naartoe als ware het een uitstapje. Informeer je bewust en neem je verantwoordelijkheid. Praat met je ouders, met vrienden die je voorgegaan zijn, met mensen die de job al hebben uitgeoefend. Probeer je bewust te zijn van je sterktes en je zwaktes. In wat ben ik goed en in wat wil ik groeien? Denk daarover na en als je een keuze maakt, maak die met je hart en je verstand.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.