Sophia De Seranno

Criminoloog Schakelteam lnternering

Criminologische Wetenschappen 2012 - 2016

Sophia De Seranno - Criminoloog Schakelteam InterneringAanvankelijk ging ik Rechten studeren aan de UGent. Maar naderhand bleek dat me niet te liggen. Na een jaar schakelde ik over naar Criminologische Wetenschappen, een studierichting waar ik wel heel overtuigd van was. Het jaar Rechten had me vooral doen inzien wat ik niet wilde doen, en nog belangrijker wat ik wél wilde doen. Sociologie en psychologie bijvoorbeeld boeiden me veel meer dan de juridische vakken. Ook het brede aanbod van de opleiding trok me aan met onder meer ook vakken over de politionele instellingen, politieke stromingen, geschiedenis, onderzoek, enz.

lk ben nu Criminologe bij het Schakelteam lnternering. lk had het geluk daar al een week nadat ik afstudeerde te kunnen starten en werk er nu ongeveer anderhalf jaar. Wij zorgen voor de in-, door- en uitstroom van geïnterneerde personen binnen het interneringslandschap en dit op een maatschappelijk verantwoorde manier. We doen dit zowel vanuit de gevangenis als doorheen het zorgcircuit. We proberen te vermijden dat geïnterneerden terugkeren naar de gevangenis.

"Onze job is om de 'schakel' te vormen tussen justitie en zorg en dan sta je soms in het midden van de storm. Het is belangrijk om op zo’n momenten altijd het doel voor ogen te houden."

Heel concreet kun je mijn job omschrijven als enerzijds een "bureaujob" waarbij ik bijvoorbeeld veel verslagen schrijf. We moeten ook overleggen en telefonische contacten leggen. Daarnaast zijn we een "mobiel team" want voor overleg met het netwerk, instanties of met geïnterneerde personen zijn wij heel vaak onderweg. Om deze job te kunnen doen is het dus belangrijk om zowel schriftelijk als mondeling over de nodige vaardigheden te beschikken. Zo geven we ook vaak presentaties over onze werking of de interneringswet. De afwisseling tussen het bureauwerk, het contact met geïnterneerden en het zorglandschap vind ik fijn. Daarnaast vereist mijn job ook de nodige flexibiliteit.

Ondertussen heb ik een goed zicht op de sociale kaart en alle voorzieningen in Vlaanderen, waardoor ik ook vanuit een bredere invalshoek kan werken. lk hang niet vast aan strikte deadlines en ik kan mijn eigen agenda bepalen. Neemt niet weg dat wij tegelijk een zekere verantwoordelijkheid dragen. Soms krijgt het Schakelteam de wind van voren of schoppen we al eens - ongewild - tegen schenen. Wat af en toe wel voor de nodige stress kan zorgen. Onze job is om de “schakel" te vormen tussen justitie en zorg en dan sta je soms in het midden van de storm. Het is belangrijk om op zo’n momenten altijd het doel voor ogen te houden en te zoeken naar een consensus.

"Geen enkele dag is dezelfde omdat ook geen enkel dossier, verhaal of geïnterneerde dezelfde is. De afwisseling en uitdaging waar ik nood aan heb, vind ik dus zeker terug in mijn huidige job."

Sinds mijn start bij het Schakelteam anderhalf jaar geleden is het interneringslandschap enorm geëvolueerd en het verandert nog altijd. Dat houdt de job spannend. Geen enkele dag is dezelfde omdat ook geen enkel dossier, verhaal of geïnterneerde dezelfde is. De afwisseling en uitdaging waar ik nood aan heb, vind ik dus zeker terug in mijn huidige job. Daarnaast heb ik fijne collega's bij wie ik altijd terecht kan, ook belangrijk in onze sector. We kunnen heel wat aflachen, maar even goed kunnen we bij mekaar terecht als het wat moeilijker gaat.

Zowel mijn kritische blik op de realiteit als mijn onderzoekende houding heb ik vanuit mijn opleiding Criminologische Wetenschappen meegenomen naar mijn huidige beroepsleven, beiden zijn daarin een essentieel onderdeel. Dat ik een criminologisch relevante job heb gevonden binnen mijn interessesfeer, maakt me trouwens heel gelukkig. Ik heb het gevoel iets nuttig te doen en bij te dragen tot de maatschappij. Misschien klinkt het wat hoogdravend, maar enerzijds probeer ik de samenleving te ‘beschermen’. Anderzijds proberen we ook oog te hebben voor de noden en wensen van de geïnterneerde persoon en voor ieder een menswaardig vervolgtraject uit te werken. Het evenwicht daarin vinden, is wat ik boeiend vind.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.