Stefaan De Clercq

Inspecteur Lokale Politie Gent Team Jongerencriminaliteit

Criminologische Wetenschappen 1999 - 2003

Stefaan Declercq - Inspecteur Lokale Politie Gent Team JongerencriminaliteitZoals velen kende ik de politie vroeger enkel van televisie en had ik er een stereotiep beeld van. Ik dacht dat het een machowereld was en dus niets voor mij. Maar door er stage te lopen tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen heb ik de politie op een heel andere manier leren kennen. Ik kwam tot het besef dat je met politiewerk vooral met mensen omgaat en mensen helpt. Waar het om gaat, is de waarheid zoeken. Zonder mijn stage was ik ongetwijfeld nooit bij de politie geweest. Ook toen ik tijdens het schrijven van mijn scriptie een tijdje mocht meedraaien met de unit moord, gingen mijn ogen open. De indrukwekkende wijze waarop de politie omging met slachtoffers, getuigen en ook met mogelijke daders, dat was voor mij helemaal nieuw. En vooral, het trok mij heel erg aan.

"Door er stage te lopen tijdens mijn opleiding Criminologische Wetenschappen heb ik de politie op een heel andere manier leren kennen."

Ik ben nu inspecteur bij de recherchedienst van de lokale politie Gent, bij het team jongerencriminaliteit. Onze hoofdtaak is misdrijven oplossen. Als er bijvoorbeeld een winkel wordt overvallen en we hebben een beschrijving van de jonge daders, dan komt dat bij ons terecht. Dan starten we met getuigen te zoeken, slachtoffers te contacteren, enz. We proberen vanuit allerlei invalshoeken het dossier op te lossen. Daarbij proberen we ons ook een beeld te vormen van die jongeren in Gent die geregeld feiten plegen. Op hen proberen we zicht te houden. Dat is een stuk beeldvorming, wat helpt om dossiers sneller en vaker op te lossen. Bij de politie ben ik ook actief bij de zogenaamde TAM verhoren (Techniek Audiovisueel Verhoor Minderjarigen, n.v.d.r.), dat zijn audiovisuele verhoren van minderjarige slachtoffers en getuigen. Ik ben er verhoorder en docent.

Ondertussen doe ik mijn huidige job al 3 jaar, terwijl ik in totaal al 12 jaar bij de politie werk. Ik heb al bij verschillende diensten gewerkt. Je moet bereid zijn om een heel traject af te leggen bij de politie voor je kunt instappen in een job met een specialisatie. Bij de politie starten is op zich niet moeilijk maar je moet er je bewust van zijn dat je eerst terecht komt op een dienst die vrij algemeen is waar je het basispolitiewerk leert. Dat kan bijvoorbeeld de interventie- of de wijkdienst zijn. Ook bij mij was dat het geval. Ik vond dat wel boeiend want zo kom je vanuit je theoretische achtergrond meteen in de praktijk terecht. Van daaruit groeit dan weer de interesse naar andere specialisaties. In mijn geval was dat om te werken met jongeren.

Tijdens mijn humaniora heb ik Latijn-Wetenschappen gedaan, maar ik was eigenlijk niet zo’n uitblinker. Wellicht werd ik teveel opgeslorpt door allerlei nevenactiviteiten zoals het jeugdhuis, sport, vrijwilligerswerk, de jeugdbeweging, enz. Tegelijk was ik gedreven om naar de universiteit te gaan. Het was voor mij duidelijk dat ik geen talen wou doen, ook geen economie en geen wetenschappen. Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij menswetenschappen. Ik had bovendien een enorme interesse voor mens en maatschappij en vooral voor alles wat misgaat. En ook hoe het hersteld kan worden.

"Kies je voor Criminologische Wetenschappen, dan moet je oprecht geïnteresseerd zijn in wat misgaat in onze maatschappij en moet je bereid zijn daarin je verantwoordelijkheid te nemen."

Mijn opleiding Criminologische Wetenschappen heeft mij vooral visie bijgebracht. Bij de politie ben je -  ook theoretisch - op zoek naar oorzaken van wat er misgaat, waardoor je beter omgaat met conflicten. Bijgevolg kan je in de praktijk beter inspelen op crisissituaties. Tegelijk begrijp je ook beter waarom mensen overgaan tot crimineel gedrag, wat daarbij speelt, enz. Samen met de andere inspecteurs zitten wij geregeld samen voor overleg rond het ontwikkelen van een betere aanpak van jeugdcriminaliteit, en dan zijn dergelijke inzichten heel belangrijk.

Kies je voor Criminologische Wetenschappen, dan moet je oprecht geïnteresseerd zijn in wat misgaat in onze maatschappij en moet je bereid zijn daarin je verantwoordelijkheid te nemen. In het begin kan dat in de praktijk zijn om later door te groeien naar een beleidsfunctie. Misschien heb ik er wat langer over gedaan, maar na 12 jaar voel ik dat ik klaar ben voor meer verantwoordelijkheid en sta ik op het punt om een sturende rol op te nemen.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.