Stijn Van Daele

Security manager UZ Gent

Criminologische Wetenschappen 2000 - 2004

Stijn Van Daele - Security Manager UZ GentIk heb mijn dag altijd gepland, maar hoe die zal aflopen is telkens moeilijk te voorspellen. Er staat sowieso altijd een overleg op de agenda. Soms houd ik ook een halve dag vrij om aan het beleid te werken. Maar even goed heb ik van alles gepland wanneer er plots iets gebeurt. Dan moet ik bijvoorbeeld samen met de politie camerabeelden bekijken. Of de politie klopt aan met een specifieke vraag wanneer bijvoorbeeld een gedetineerde in het ziekenhuis moet zijn. Dan moeten we samen bekijken hoe we dat gaan aanpakken.

Mijn job als security verantwoordelijke in het UZ Gent is zeer divers. Enerzijds stuur ik de interne bewakingsdienst aan, dat is een dienst van 15 agenten en twee administratieve entiteiten. Daarvoor ben ik eindverantwoordelijke. Daarnaast ben ik ook bezig met alles wat beleidsmatig te maken heeft met security. Dat gaat van camerabewaking, toegangscontrole, sleutelbeheer, agressie tot beveiliging van nucleair materiaal. Ik ben betrokken bij alles wat hier in het ziekenhuis enigszins met criminaliteit te maken kan hebben. Mee het beleid daarrond vorm geven en implementeren behoort tot mijn taken. Uiteraard in overleg met andere betrokkenen. 

"Cijfergegevens van criminaliteit in ziekenhuizen interpreteer ik altijd met de nodige voorzichtigheid. Het is bijvoorbeeld niet omdat mensen geen melding meer doen, dat de criminaliteit gedaald is."

Na mijn studies Criminologische Wetenschappen heb ik nog een ManaMa gevolgd in European Criminology and Criminal Justice Systems. Dan heb ik eerst 10 jaar aan de UGent gewerkt, via onder meer een doctoraatsonderzoek en als postdoc. Ik ben lang gelukkig geweest op de universiteit, maar uiteindelijk blijft het academische heel abstract. In 2016 heb ik de stap gezet naar deze functie en dat is me erg bevallen.

De grote meerwaarde in deze job is dat je elke dag het resultaat ziet van je werk. Naast het beleidsmatig aspect heb je vaak ook de praktische zaken waarin wij betrokken zijn. Als er op het terrein een aanrijding gebeurt (terrein UZ Gent is ca. 500.000 m², n.v.d.r.), is het onze dienst die tussenkomt en ervoor zorgt dat niet alles blokkeert. Ook het teamwerk geeft mij veel voldoening. Niettegenstaande de omvang van de organisatie (het UZ Gent telt meer dan 6000 medewerkers, n.v.d.r.) krijgen we ook waardering voor ons werk, bovenop de vrijheid om voorstellen te doen.

Als criminoloog vul ik deze job op een andere manier in dan mijn voorganger die ingenieur was en die meer de technische expertise had. Mijn focus ligt meer op het concept van de situationele criminaliteitspreventie en de achterliggende redenering. Waar precies ga je die camera’s hangen? Waar komen veel mensen? Technische beveiliging is één aspect, maar de inschatting van hoe daders te werk zouden kunnen gaan is minstens even belangrijk. Daarin probeer ik als criminoloog het verschil te maken. Hoe is bijvoorbeeld de criminaliteit in ziekenhuizen geëvolueerd? Is die al dan niet gestegen? Wanneer ik dergelijke gegevens opvraag komt de criminoloog in mij naar boven.

"Wil je leiding geven, wil je bureauwerk doen, op het terrein operationeel zijn of actief met mensen werken? Die concrete invulling van wat je later wil doen houd je best voor ogen wanneer je je studiekeuze maakt."

Het kritisch kijken naar gegevens met aandacht voor de mogelijke valkuilen komt in de opleiding Criminologische Wetenschappen ruim aan bod. Cijfergegevens van criminaliteit in ziekenhuizen interpreteer ik altijd met de nodige voorzichtigheid. Het is bijvoorbeeld niet omdat mensen geen melding meer doen, dat de criminaliteit gedaald is. Integendeel, als er een fictieve daling is, dan moeten we ook het vertrouwen in onze bewakingsdienst tegen het licht gaan houden. Die kritische houding tegenover alles wat met gegevens te maken heeft, is een van de belangrijkste zaken die ik als criminoloog heb meegenomen naar mijn latere beroepsleven. En uiteraard alle kennis rond criminaliteit en criminaliteitspreventie. 

Uiteraard adviseer ik om te kiezen voor een opleiding die je interesseert. Maar informeer je ook over wat de opleiding inhoudt en waar ze naartoe leidt. Wat wil jij later doen? Wil je leiding geven, wil je bureauwerk doen, op het terrein operationeel zijn of actief met mensen werken? Die concrete invulling van wat je later wil doen houd je best voor ogen wanneer je je studiekeuze maakt.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.