Yasmin Van Damme

Interview met UGent-alumna Yasmin Van Damme, Beleidsmedewerker seksuele uitbuiting en online veiligheid van kinderen bij Child Focus

Beleidsmedewerker seksuele uitbuiting en online veiligheid van kinderen bij Child Focus

Rechten UGent 2003 - 2008, Criminology and Criminal Justice, King’s College London – University of London 2008 - 2009

Yasmin Van Damme - Beleidsmedewerker seksuele uitbuiting en online veiligheid van kinderen bij Child Focus Iedereen zegt altijd “Rechten, da’s gewoon van buiten leren”. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Toegegeven, de eerste twee jaar moet je leren blokken en moet je leren je hersenen gebruiken. Maar als je vanaf het derde jaar niet kunt nadenken of geen strafwetboek kunt gebruiken, dan maak je geen schijn van kans. Een paar enkelingen blokken zich er door, maar dat zijn dan later geen hoogvliegers.

Mijn keuze voor Rechten is ingegeven omdat ik ooit iets voor de strijd voor de rechtvaardigheid wou doen. Meer wist ik toen niet. Daarnaast wou ik een universitair diploma en Rechten is breed genoeg om nog alle kanten uit te kunnen, wat me een gerust gevoel gaf.

"Dat is wat een goede beleidsmedewerker moet doen. Zorgen dat hij of zij alles weet over één bepaald thema. Op die manier kun je als inhoudelijk expert bijvoorbeeld een minister of andere beleidsmaker optimaal adviseren.”

Zelf raakte ik al vroeg gefascineerd door wat uiteindelijk de rode draad door mijn studies en ook mijn beroepsleven zou worden. Rond mijn 16de was het dat ik de documentaire “Human trafficking” zag, een thema dat mij niet meer heeft losgelaten. Ook in de Rechten koos ik voor vakken als strafrecht, strafprocesrecht: het zat altijd in de criminele sfeer. Daarna studeerde ik Criminologie in Londen wat gericht was op internationaal georganiseerde misdaad en waarbij ik zelf werkte rond mensen in de prostitutie.

Ook na mijn studies heb ik op de UGent onderzoek gedaan naar mensen in uitbuiting. Maar na zes jaar universiteitsonderzoek had ik het gevoel dat ik iets met mijn kennis wou doen. Zo ben ik bij Child Focus terecht gekomen waar ik meer in de praktijk kon staan. Mét het voordeel natuurlijk dat ik de nodige kennis had en ook de mogelijkheid kreeg om me ook daar te kunnen blijven verrijken. Want dat is wat een goede beleidsmedewerker moet doen. Zorgen dat hij of zij alles weet over één bepaald thema. Op die manier kun je als inhoudelijk expert bijvoorbeeld een minister of andere beleidsmaker optimaal adviseren.

Dat is ook mijn taak als beleidsmedewerker seksuele uitbuiting bij Child Focus. Enerzijds geef ik het intern beleid mee vorm, op vlak van thema’s zoals bijv. de strijd tegen kinderprostitutie en kinderpornografie. Ik zorg ervoor dat de kennis daarover binnen Child Focus actueel is en dat die ook intern verspreid wordt. Tegelijk ga ik naar het buitenland, ga ik na wat nieuwe fenomenen of ontwikkelingen zijn, enz. Ik ben eigenlijk de kennisspons op het gebied van seksuele uitbuiting die door iedereen uitgewrongen wordt die ermee te maken heeft. Als beleidsadviseur adviseer ik ook de directie rond de volgende stappen die Child Focus zou kunnen nemen om een waardige organisatie te zijn.

"Ik ben eigenlijk de kennisspons op het gebied van seksuele uitbuiting die door iedereen uitgewrongen wordt die ermee te maken heeft. Als beleidsadviseur adviseer ik ook de directie rond de volgende stappen die Child Focus zou kunnen nemen om een waardige organisatie te zijn."

Daarnaast ben ik ook volop bezig met externe beleidsbeïnvloeding: ik ga langs bij de beleidsmakers om hen op de hoogte te brengen van de stand van zaken of om te signaleren waar bijgestuurd moeten worden. Ook het uitdenken van campagnes hoort daarbij, want we willen in de aandacht blijven. Trouwens, sommige zaken worden pas gerealiseerd na een lange strijd en vragen veel beleidsbeïnvloeding, maar zo slaagden we er met Child Focus onlangs in een aanpassing van de strafwet te bekomen, een groot succes.

Uiteraard hoef je geen jurist te zijn om beleidsmedewerker te zijn. Maar in mijn functie is die kennis onontbeerlijk: ik zou mijn huidige job gewoon niet kunnen doen zonder mijn opleiding. Ik heb die juridische kennis elke dag nodig. Als ik niet weet hoe een wet in mekaar zit, hoe strafrecht in mekaar zit, zou ik professioneel niet kunnen functioneren.

Deze interviews werden afgenomen in het voorjaar van 2018 door Sophie Dewaele. Meer info en studieadvies via monitoraat.re@ugent.be.