Leerstoel Actemium - Sustainable Energy

INLEIDING

Het productieproces in de meeste industriële sectoren vereist naast de beschikbaarheid van de nodige machines, grondstoffen en mensen vaak ook een belangrijke hoeveelheid energie, in hetzij elektrische, thermische of chemische vorm, die op het juiste moment op de juiste plaats in het proces beschikbaar moet zijn. Waar voorheen een continue en stabiele voorziening aan lage kost van gas of elektriciteit via het netwerk eerder als vanzelfsprekend werd beschouwd, dwingen hoge energieprijzen en klimaatoverwegingen bedrijven er nu toe infrastructuur voor de duurzame opwekking, omzetting en opslag van energie te voorzien op het bedrijfsterrein zelf. Maar, hoewel windmolens en zonnepanelen bijvoorbeeld duurzame bronnen van goedkope energie zijn, is hun opbrengst onderhevig aan de weersomstandigheden en dus hoogst variabel. Men moet bovendien ook rekening houden met de beperkte mogelijkheden voor opslag van thermische of elektrische energie en onvermijdelijke conversieverliezen. Deze aspecten presenteren de noodzakelijke energietransitie waar bedrijven voor staan als een ingewikkeld optimalisatievraagstuk: welke investeringen moeten worden gemaakt en hoe schatten we terugverdientijden realistisch in? Maar ook op operationeel niveau zijn de bijkomende vrijheidsgraden in de dagelijkse productieplanning een uitdaging. Vanwege de variabiliteit en beperkte voorspelbaarheid van de energievoorziening, kan een zorgvuldige planning van wanneer en met welke energiebron de productie gebeurt een belangrijke winst opleveren.

DOELSTELLINGEN

Actemium is een B2B integrator die oplossingen ontwerpt en bouwt voor industriële klanten. Het is zich bewust van het toenemende belang van een flexibele en duurzame energie-infrastructuur bij de klant, samen met een efficiënte productieplanning die de energietoestand (bill of energy) expliciet in rekening brengt. Met het aanbieden van de leerstoel Actemium – Sustainable Energy willen zij het academische onderzoek naar energiebewuste optimalisatiemodellen bevorderen, met name het ontwikkelen van geavanceerde modellen en slimme oplossingstechnieken voor het ontwerp, optimalisatie en simulatie van duurzame productiesystemen.

 

Duurzame productiesystemen gebruiken hun inputmiddelen op een efficiënte manier: weinig afval van materiaal, geoptimaliseerd energieverbruik, goede werkomstandigheden voor het personeel, en in bepaalde mate bestand tegen onverwachte onderbrekingen. Duurzaamheid kan bijvoorbeeld verhoogd worden via geavanceerde planning-software die rekening houdt met gegevens van meerdere business units en gecoördineerde beslissingen helpt ondersteunen. Er zal aandacht besteed worden aan het valideren van het onderzoek via use-cases uit verschillende productiesystemen binnen Actemium.

 

SCHENKER(S)

Actemium

PERIODE

2022-2026

PROMOTOR

Prof. El-Houssaine Aghezzaf is voorzitter van de vakgroep Industriele Systemen en Productontwerp, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent. Zijn expertise is in stochastische modelering en optimalisatie van industriële systemen, met toepassingen in productiesystemen, voorraadbeheer en logistieke netwerken. Hij doceert vakken rond modellen en methodes in operationeel onderzoek en optimalisatie van industriële systemen.  

 

TITULARIS  

Prof. Stijn De Vuyst, is verbonden aan de vakgroep Industriele Systemen en Productontwerp, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent. Zijn expertise in modellering en prestatie-evaluatie van stochastische systemen, met toepassingen in industriële productie en health care. Hij doceert vakken rond statistische technieken voor kwaliteitsmonitoring en discrete-event simulatie.