Leerstoelen aan de UGent: hoe werkt het?

Bedrijven, organisaties of privépersonen die wetenschappelijk onderzoek of onderwijs rond een bepaald thema willen financieren, kunnen dat doen via een leerstoel. Het is een vorm van samenwerking met de universiteit rond nieuwe ontwikkelingen in domeinen die van belang zijn voor de maatschappij.

Wat is een leerstoel?

Bij een leerstoel werken UGent-onderzoekers en/of -docenten samen met één of meerdere, externe partners. Het kan daarbij gaan om bedrijven, organisaties of privépersonen. De partners financieren (een deel van) het onderzoek of de onderwijsactiviteit, en kunnen worden betrokken bij de werking van de leerstoel. Zo worden partners bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van relevante onderzoeksresultaten.  De partner kiest ook de naam van de leerstoel. Dat kan bijvoorbeeld de naam zijn van een bedrijf of van een persoon die men wil eren.

Hoe creëert een leerstoel een win-win situatie?

  • Als financierende partner staat u in contact met een onderzoeksteam van de UGent. Uw steun biedt de mogelijkheid om meer onderzoek te doen naar een thema dat zowel voor u als de bredere samenleving relevant is.
  • Relevante resultaten, die voortkomen uit de leerstoel, delen we met de maatschappij. We denken hierbij ook aan onze partners: dankzij workshops vol academische inzichten zijn uw werknemers bijvoorbeeld zo weer up-to-date.
  • Een bedrijfsbezoek of contactmoment met studenten behoort ook tot de mogelijke activiteiten die kunnen worden opgezet in kader van een leerstoel.
  • Een communicatieplan zorgt ervoor dat het partnerschap zichtbaar is voor de buitenwereld.

“Leerstoelen creëren een structurele samenwerking tussen bedrijven en de Universiteit. Hierdoor wordt wetenschappelijke expertise binnen de UGent ten dienste gesteld van de gemeenschap en krijgen wetenschappers, medewerkers en studenten de gelegenheid om in direct contact te treden met externe stakeholders. De verbanden die hierdoor ontstaan kunnen resulteren in sterke partnerschappen met toenemende financiering en diepere onderzoeksvragen die door de academische partner kunnen uitgewerkt worden. Ze confronteren de academische kennis met de praktische maatschappelijke uitdagingen en bieden hierbij mogelijkheden wat betreft stageplaatsen voor studenten, industriële ervaring voor medewerkers en het ontwikkelen van valorisatietrajecten.”
- Rector Rik Van de Walle

Hoe verloopt de financiering van een leerstoel?

  • Via een bankgift. U krijgt een fiscaal attest, en kan een deel van het geschonken bedrag terugvorderen.
  • Via sponsoring. U ontvangt een factuur en betaalt 21% btw die volledig fiscaal aftrekbaar is. 

In beide gevallen geldt de academische vrijheid, waardoor geen afspraken gemaakt kunnen worden rond intellectueel eigendom of exclusief gebruiksrecht van de resultaten.

Welke rol speelt u tijdens de samenwerking?

Hoe de samenwerking verloopt, hangt erg af van de opdrachtgever, de invulling van de leerstoel en van het budget.

  • Elke leerstoel krijgt een promotor. Dit is een professor van de UGent die de rol van woordvoerder, budgethouder en verantwoordelijke voor de activiteiten binnen de leerstoel op zich neemt.
  • Via de leerstoel kunnen middelen aangewend worden om meer toponderzoek te doen of om onderwijs te versterken. Het kan gaan over werkingsmiddelen, maar ook over personeelsmiddelen. Vaak stelt de onderzoeksgroep heel specifiek een doctoraatsstudent of een gastprofessor aan om de studie uit te voeren. 
  • Het Universiteitsfonds koppelt een stuurgroep aan elke leerstoel, waarin vertegenwoordigers zitten van beide partijen. Zij komen een aantal keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken. Die interactie en dat persoonlijk contact vinden we erg belangrijk. Zo blijven de partners betrokken bij de werking van de leerstoel.

 

Neem een kijkje in onze brochure voor meer info over het oprichten van een leerstoel aan de UGent.

Bekijk het filmpje hieronder en kom meer te weten over het belang van de UGent-leerstoelen voor de betrokken partners en de maatschappij.

Met wie neemt u contact op?

Als u een bepaald thema verder wenst uit te diepen, om welke reden dan ook, neemt u contact op met Liesbeth Plovie (+32 9 264 33 87) van het Universiteitsfonds (de dienst fondsenwerving van de UGent). Het kan ook zijn dat u al contacten hebt met de onderzoekers of docenten waarmee u verder wil samenwerken. Zij brengen u dan in contact met het Universiteitsfonds.

Contacteer het Universiteitsfonds

Lopende leerstoelen