OCAS Endowed Chair

N.V. Ocas, hierin gesteund door FINOCAS, heeft in 2010 een initiatief voorgelegd om een Ocas Endowed Chair op te richten. Dit initiatief paste toentertijd in een hergroepering en een verdere uitbreiding van het materiaalonderzoek op de campus Technologiepark Zwijnaarde, met o.m. de ontwikkeling van de Materials Research Cluster Gent en de oprichting van SIM (Strategic Initiative Materials) in de nieuwe gebouwen die in de loop van 2011 werden ingehuldigd.

Na oordeelkundige afweging werd besloten om de Endowed Chair thematisch in te vullen door onderzoek en onderwijs in het vakgebied Computationele Materiaalkunde.

Doelstellingen

Computationele materiaalkunde heeft het laatste decennium een hoge vlucht gekend.  Historisch gezien kan men twee extreme benaderingen onderscheiden voor onderzoek- en productontwikkeling in de materiaalindustrie:

  • Onderzoek met een focus op het fysisch modelleren van de producten en hun maak­processen.
  • Onderzoek met een meer experimentele aanpak voor productontwikkeling, dikwijls ondersteund door een doorgedreven statistische analyse van productiedata.

Beide methodes hebben inherente tekortkomingen. Het fysisch modelleren kampt vrij snel met een gebrek aan nauwkeurige fysische data om de modellen te voeden, vooral als het gaat om de microstructuur. Experimenteel onderzoek gecombineerd met statistische analyse heeft inherent een beperkt validatiegebied waardoor extrapolatie moeilijk is.

Beide methoden focussen op het begrijpen van de PSPP (Process-Structure-Properties-Performance) relaties van een bepaald materiaal. Tijdens het laatste decennium is men gaan inzien dat enkel een combinatie van methodes een antwoord kan bieden op de vragen binnen productontwikkeling.  Deze techniek, die gemeenzaam bekend is onder de noemer “Integrated Computational Materials Engineering” (ICME) maakt gebruik van technieken op verschillende niveaus, startende van het atomaire zoals DFT berekeningen over microscopische fysische en thermodynamische modellen tot macroscopische eindig element analyses voor het beter begrijpen van het mechanisch materiaalgedrag.  Deze integratie van modellen gevolgd door een experimentele validatie heeft geleid tot een groot aantal doorbraken binnen de materiaalkunde zoals materialen voor batterijen, katalysatoren en nieuwe legeringen voor gebruik op bv. hoge temperatuur.  Ook is het aangetoond dat het kan leiden tot een wezenlijke verkorting van de time-to-market van een nieuw product.

Schenker

Finocas

Periode

2013 - heden

Promotor

Prof. dr. Leo Kestens

Titularis

Prof. Dr. Stefaan Cottenier
(onafgebroken sedert 2011)