Leerstoel Integrated Osteoporosis Care

De leerstoel Integrated Osteoporosis Care werd opgericht in het kader de implementatie van een verbeterde en geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België.

In  januari 2016  lanceerde de Belgische Overheid een oproep tot het opzetten van lokale multidisciplinaire pilootprojecten die in januari 2018 van start gingen. Osteoporose wordt echter in geen van de pilootprojecten expliciet vermeld als een chronische ziekte en blijft hierdoor onderbelicht. Nochtans, geeft osteoporose in België jaarlijks aanleiding tot 80 000 fragiliteitsfracturen, fracturen die worden veroorzaakt door een minimaal  trauma zoals een val van staande hoogte, of spontaan zoals bij vooroverbuigen. De lage prioriteitsstelling zal, in combinatie met een toenemende vergrijzing, naar verwachting leiden tot een toenemend aantal  broosheidsfracturen die de capaciteit en de financiële gezondheid van het gezondheidszorgsysteem ernstig onder druk zullen zetten. 

Doelstellingen

Het doel van de leerstoel is de effectiviteit van een geïntegreerd zorgmodel voor vrouwen met post-menopauzale osteoporose te evalueren. Hierbij worden verbeteringen in vier kritische domeinen nagestreefd:

  • Kennis en bewustzijn van risicofactoren van osteoporose bij huisartsen
  • Screening van hoog-risicopersonen en stellen van diagnose door huisartsen
  • Opstellen van een behandelplan op maat van de patiënt (person-centered care)
  • Bevorderen van geïntegreerde samenwerking.

Schenkers

Amgen

Periode

2018-heden

Promotor

Prof. dr. Liesbeth Borgermans (gastprof. )
Dr. Liesbeth Borgermans heeft een masterdiploma in medische sociale wetenschappen en ziekenhuismanagement (1993). In 2010 behaalde ze de graad van Doctor in de Medische Wetenschappen. Ze werkt als gastdocent aan de Vakgroep Primary Care en Public Health van de Universiteit Gent in België.

Dr. Borgermans' beleid, onderzoek en praktijkbelangen bestrijken een brede waaier van domeinen, waaronder geïntegreerde zorg, chronisch zorgmanagement, eerstelijnszorg en gemeenschapszorg. Ze ondersteunt nationale beleids- en opdrachtgevende instanties, stichtingen en denktanks. Ze is ook adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds 2011.