Leerstoel North Sea Port

De Universiteit Gent (UGent) en de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) bieden vanaf academiejaar 2015-2016 de interuniversitaire Msc in Maritime Science aan in opvolging van de Interuniversitaire Master in de Maritieme Wetenschappen. De Leerstoel North Sea Port maakt het mogelijk prof. dr. Theo Notteboom aan de UGent aan te stellen als gastprofessor voor het plichtvak ‘Maritime and Port Economics’ in deze opleiding.

Doelstellingen

De Leerstoel heeft tot doel de expertise van de leerstoelhouder op het vlak van de haven- en maritieme transporteconomie te verankeren aan de UGent. Deze expertise zal vooreerst worden ingezet in het verstrekken van onderwijs binnen de Interuniversitaire Master in Maritime Science. Daarnaast biedt de Leerstoel ook de mogelijkheid aan de leerstoelhouder om onderzoek en dienstverlening te verrichten aan het Maritiem Instituut van de UGent. Tot slot draagt de Leerstoel bij tot de internationale uitstraling van de UGent en stimuleert deze de internationale samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten.

Schenkers

North Sea Port

Periode

2018-heden

Promotor

Promotor leerstoel North Sea Port

Prof. dr. Frank Maes studeerde Diplomatieke Wetenschappen (UGent[FM1] ), Scheepvaartrecht (UFSIA) en behaalde zijn doctoraatsdiploma in de rechten aan de UGent. Hij is professor Internationaal publiekrecht in de Faculteit Recht en Criminologie  van de UGent en was aan verschillende buitenlandse universiteiten gastprofessor. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn het internationaal milieurecht met focus op de bescherming van oceanen en zeeën, het internationaal zeerecht, mariene ruimtelijke planning en zoetwater recht. Hij is voorzitter van de vakgroep Europees, Publiek en Internationaal recht, directeur van het Maritiem Instituut (UGent) en verantwoordelijk voor de opleiding Msc in Maritime Science. [FM2] 

Leerstoelhouder

Leerstoelhouder North Sea PortDe leerstoelhouder is prof. dr. Theo Notteboom, die zich aan het Maritiem Instituut van de UGent zal toeleggen op onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Prof. Notteboom heeft een zeer ruime internationale onderzoekervaring aan o.m. de Universiteit van Dalian (China), de maritieme universiteit bij uitstek, waar hij was aangesteld als Foreign Expert/Professor aan het Transportation Management College. In april 2015 verkreeg Theo Notteboom de ‘High-end Foreign Expert’ status van de Chinese State Administration of Foreign Expert Affairs. Deze maritieme expert was  ook gastprofessor aan de World Maritime University in Malmö (Zweden) en MPA Visiting Professor in Port Management aan de Nanyang Technological University (NTU) in Singapore. Prof. Notteboom is in China aangesteld aan de Maritime University of Shanghai als directeur van het ‘Center of Eurasian Maritime and Inland Logistics’.

Prof. Notteboom is niet enkel een grote aanwinst voor het onderwijs en onderzoek aan de UGent, maar vormt  tevens een schakel in de samenwerking    tussen het Maritiem Instituut van de UGent en diverse buitenlandse maritieme universiteiten.

Links