Bayer leerstoel Forward Farming

Baanbrekend landbouwmodelBayer Cropscience

De wereldbevolking blijft groeien en zo neemt ook de nood aan voedselvoorziening toe, terwijl de beschikbare oppervlakte landbouwgrond en de natuurlijke grondstoffen steeds beperkter worden. Bovendien spelen er tal van maatschappelijke verwachtingen en strikte milieueisen. Onze Belgische landbouw voelt ook de druk om aan deze eisen te voldoen. De oplossing schuilt in een geïntegreerd landbouwmodel dat economisch stabiel is, milieuvriendelijk én maatschappelijk verantwoord.
En zo'n landbouwmodel vraagt uiteraard onderzoek en innovatie.

Doelstellingen

De doelstellingen van de Leerstoel zijn:

  • Wetenschappelijke inzichten verwerven betreffende duurzame landbouwpraktijken door het optimaal integreren van natuurlijke hulpbronnen (vb. water, bodem, biodiversiteit) met kennis, innovatie en technologie.;
  • Deze kennis te communiceren naar belanghebbenden in de landbouwsector zoals bedrijfsleiders en beleidsmakers;
  • Onderzoek te stimuleren naar innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw en agro-industrie en naar het wegwerken van factoren die deze innovatie belemmeren.

Schenker

Bayer CropScience SA-NV

Periode

2016-heden

Promotor

Prof. Marc Van Meirvenne

Prof. dr. ir. Marc Van Meirvenne
Vakgroep Omgeving, hoofd Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken.

Facultaire webpagina