Leerstoel Biosecurity in Animal Production

INLEIDING

Verbeterde bioveiligheid is niet alleen gericht op het voorkomen van de introductie en verspreiding van epidemische / exotische ziekten die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor hele productieketens (bv. Afrikaanse varkenspest, vogelgriep, mond- en klauwzeer, ...). Ook wordt ingegaan op de dagelijkse beslommeringen van veehouders in verband met endemisch aanwezige infecties die onder controle moeten worden gehouden om de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de economische gevolgen te voorkomen, alsook op het toegenomen nood om het gebruik van antibiotica verder te reduceren en het dierenwelzijn te verbeteren. Bovendien is bioveiligheid essentieel voor het voorkomen van zoönotische infecties (bv. Campylobacter, Salmonella,...) en komt zij dus ook de menselijke gezondheid ten goede in een "van stal tot tafel" aanpak. Hoewel er algemene consensus bestaat over de waarde en het belang van bioveiligheidsmaatregelen, blijft het kwantificeren van deze effecten een enorm diverse en complexe uitdaging.

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze onderzoeksleerstoel is bij te dragen aan het onderzoek naar alle componenten van bioveiligheid op bedrijfsniveau en in de volledige productieketen. De betrokken diersoorten zijn varkens, pluimvee en runderen.

SCHENKER

Cid-Lines and Ecolab company

PERIODE

2022-2025

PROMOTOR

Prof. dr. Jeroen Dewulf

Jeroen Dewulf studeerde in 1998 af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Hij startte meteen als onderzoeker aan dezelfde faculteit en in 2002 behaalde hij zijn doctoraat in de Diergeneeskundige Wetenschappen getiteld, epidemiologie en controle van klassieke varkenspest. In datzelfde jaar behaalde hij eveneens een ‘Master of Science in de veterinaire epidemiologie en economie’ aan de Universiteit Utrecht (Cum Laude). In 2005 werd hij diplomaat in de “European College of Veterinary Public Health”.

Sedert oktober 2006 is hij benoemd als docent en later hoofddocent in de Veterinaire Epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor de eenheid voor Veterinaire Epidemiologie. Sinds oktober 2014 is hij benoemd als hoogleraar in de Veterinaire Epidemiologie. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn enerzijds gerelateerd aan de preventie van endemische en epidemische dierziekten met een focus op bioveiligheidsmaatregelen en anderzijds aan dier gerelateerde aspecten die een invloed kunnen hebben op de volksgezondheid zoals antibioticum gebruik en resistentie en zoönotische aandoeningen bij dieren. Binnen de veterinaire epidemiologie unit is hij verantwoordelijk voor meer dan 10 doctoraatstudenten. Hij is (co-)auteur van meer dan 350 A1 publicaties in het domein van veterinaire epidemiologie met een H-index van 50.

Jeroen Dewulf is de verantwoordelijke uitgever van het jaarlijkse BelVetSac rapport over de consumptie van antimicrobiële middelen bij dieren in België en voorzitter van het JPI-AMR network voor kwantificatie van antibioticumgebruik op bedrijfsniveau bij dieren. Sinds 2009 is hij lid van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Hij is eveneens oprichter en voorzitter van de raad van bestuur van het AMCRA (Kenniscentrum voor antimicrobial consumption and resistance in animals). Hij is ook de auteur van het boek “biosecurity in animal production and veterinary medicine” alsook het boek “8 mythes over antibioticumresistentie ontkracht”

 

CO-PROMOTOR

Prof. dr. Van Immerseel

Filip Van Immerseel behaalde een Master in Bio-ingenieurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) in 1999, en een Master in Laboratoriumdierwetenschappen aan de Universiteit Gent in 2004. Hij behaalde een doctoraat in Diergeneeskundige Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2004. Hij bestudeerde intestinale immuuncelinfiltratie na Salmonella-infectie bij kippen, en omgevingsfactoren in de darm die Salmonella-invasie beïnvloeden. Na een post-doc periode werd hij in 2008 aangesteld als onderzoeksprofessor aan de Universiteit Gent. Momenteel is hij hoogleraar aan de Vakgroep Pathobiologie, Farmacologie en Bijzondere Dieren van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent in België en staat hij aan het hoofd van een onderzoeksgroep die gastheer-bacterie interacties bestudeert. Filip Van Immerseel heeft momenteel meer dan 170 wetenschappelijke artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften, heeft boekhoofdstukken geschreven en boeken geredigeerd over Salmonella en Clostridium perfringens en is een bekend spreker op internationale evenementen. Hij is redacteur van het tijdschrift Avian Pathology en betrokken bij vele internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek.