GSK Leerstoel omtrent Eosinofiele luchtwegaandoeningen

INLEIDING

Astma en COPD zijn chronische aandoeningen van de luchtwegen die een aanzienlijke last vormen voor de samenleving.  Astma is een heterogene ziekte die verschillende klinische astma fenotypes omvat, met belangrijke verschillen in leeftijd bij aanvang, ernst van de luchtwegobstructie, frequentie van exacerbaties, levenskwaliteit, aan- of afwezigheid van allergie, en prevalentie en type van co-morbiditeiten. Chronisch obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door een abnormale ontstekingsreactie van de longen op schadelijke stoffen en door een progressieve achteruitgang van de longfunctie. De prevalentie, morbiditeit en mortaliteit van COPD neemt wereldwijd toe, met het roken van sigaretten en luchtverontreiniging als voornaamste risicofactoren. Ook bestaat er een aanzienlijke heterogeniteit van klinische presentatie en ziekteprogressie binnen COPD (b.v. chronisch bronchitis versus emfyseem COPD fenotype).

 

DOELSTELLINGEN

De leerstoel stelt drie doelen voorop.

Ten eerste zullen we de fenotypische karakterisering van een bestaande menselijke longweefsel-biobank op de afdeling Longziekten  uitbreiden met parameters van eosinofiele inflammatie en astma. Ten tweede zullen we de verschillende eosinofiele subsets identificeren in longweefsel van personen met COPD en/of astma en het aantal eosinofielen associëren met klinische karakteristieken. Ten derde zullen we de verdeling van de verschillende eosinofiele subsets onderzoeken in muis modellen van astma en COPD, alsook het effect van interventiestudies die de eosinofiele functie moduleren.

De bekomen resultaten zullen de waarde van de humane longweefsel biobank verhogen en meer inzicht verschaffen in de heterogeniteit van eosinofielen, wat belangrijke implicaties kan hebben voor de behandeling van patiënten met eosinofiele luchtwegaandoeningen.

SCHENKER

GlaxoSmithKline

PERIODE

2021-2024

PROMOTOR

Prof. Guy Brusselle   prof. Guy Brusselle

Guy Brusselle behaalde zijn medisch diploma (M.D.) aan de Universiteit Gent in 1990. In zijn onderzoek naar de functionele rol van de cytokines interleukine-4 (IL-4) en interleukine-5 (IL-5) bij allergische astma, behaalde hij zijn doctoraat in 1997. Als longarts  met een grote klinische en wetenschappelijke interesse in astma, ernstig astma en COPD, vervoegde hij het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) in 2002.

Sinds 2008 is hij professor in de geneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij "Study design" en "Immunopathologie van luchtwegaandoeningen" doceert aan respectievelijk studenten geneeskunde en biomedische studenten. Sinds 2015 doceert hij de cursus "Methodes en  design van klinische studies" aan masterstudenten farmaceutische wetenschappen. Momenteel is hij hoofd van het Laboratorium voor Translationeel Onderzoek van Obstructieve Longziekten aan de Universiteit Gent.  Van 2012 tot 2015 was hij in dienst van de European Respiratory Society (ERS) als Guidelines Director; en vervolgens van  2016 tot 2019 als  voorzitter van de ERS Science Council. Sinds 2017 is hij lid van het wetenschappelijk comité van het Global Initiative for Asthma (GINA).

 

CO-PROMOTOR

Prof. Tania Maes                                                               prof. Tania Maes

Tania Maes is een Master in Biotechnologie (Universiteit Gent, 1994). Na haar doctoraat in de Biotechnologie

(Laboratorium Plantengenetica, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent), startte ze haar postdoctorale opleiding aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op de dienst Longziekten (Universiteit Gent). Sinds 2015 is ze hoofddocent aan de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, dienst Longziekten, Universiteit Gent. Haar onderzoek focust op de effecten van omgevingsfactoren (binnen- en buitenluchtvervuiling en allergenen) op de ontwikkeling van astma.

Tania Maes is coauteur van 71 A1 publicaties en heeft het Hirch index van 30 (Web of Science). Ze is actief lid van de European Respiratory Society (ERS) en maakt deel uit van het steering comité van de “Basic Science groep” van de Belgische Respiratory Society (BeRS).

LEERSTOELHOUDER

Prof. Ken Bracke     

Prof. dr. Ken Bracke is hoofddocent binnen de vakgroep Inwendige Ziekten & Pediatrie aan de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, waar hij deel uit maakt van het ‘Laboratorium voor Translationeel Onderzoek naar Obstructieve Longziekten’. Prof. Bracke behaalde in 1999 het diploma van Licentiaat in de Biotechnologie, in 2001 een Master in de Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken en in 2007 een PhD in Medische Wetenschappen, allen aan de UGent. Tussen 2008 en 2014 werd hij als postdoctoraal onderzoeker gesponsord door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Zijn onderzoek focust op het ontrafelen van de immunologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor zowel het ontstaan als de progressie van COPD en resulteerde reeds in meer dan 110 A1 publicaties. Zijn werk is tevens uitvoerig geciteerd, met in totaal meer dan 5200 citaties en een Hirsch index van 41. Prof. Bracke kreeg ook tal van academische onderscheidingen. Zo ontving hij in 2011 de ‘AstraZeneca Foundation Award on Clinical and Translational Research in Pneumology’ van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, in 2013 de ‘Prof. Romain Pauwels Award’ van de Belgische Vereniging voor Pneumologie voor het beste internationale peer-reviewed artikel door een Belgisch onderzoeker, en in 2015 de ‘Dr. G. Schamelhout-Koettlitz Award for Pneumology’ van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.