Leerstoel Crelan

De UGent-Crelan Leerstoel vertaalt kennis uit de toegepaste onderzoeksprojecten over agro-innovatie naar toepassingen in de praktijk. De leerstoel werd in 2015 opgericht aan de UGent, met steun van de coöperatieve bank Crelan.

Duurzame voedselproductieCrelan

De wereld van vandaag is er zich van bewust geworden dat – als gevolg van een stijgende wereldbevolking en fenomenen zoals climate change, de milieudruk en volatiliteit van de prijzen – er meer dan ooit nood is aan een duurzame voedselproductie. Hiervoor is innovatie in de agrarische sector een absolute noodzaak, zowel in Vlaanderen als wereldwijd.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent heeft op dit vlak heel wat te bieden als internationaal leidinggevend onderzoeksinstituut, zoals bewezen in internationale universitaire rankings.

Deze leerstoel is maar een van de initiatieven die dienen om deze kennis nog beter te ontsluiten en beschikbaar te stellen van de sector en van de toeleverende agro-industrie.

Doelstellingen

Doelstellingen Crelan leerstoel ter bevordering van innovatie in duurzame landbouw:

  • Door gezamenlijke acties van de promotor en de schenker wetenschappelijke inzichten betreffende landbouwonderzoek te communiceren naar belanghebbenden in de landbouwsector zoals bedrijfsleiders en beleidsmakers..
  • De overdracht van de onderzoeksresultaten van de universiteit naar de sociaal-economische omgeving vergemakkelijken.
  • Onderzoek te stimuleren naar innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw en agro-industrie en naar het wegwerken van factoren die deze innovatie belemmeren

Innovatief wetenschappelijk onderzoek krijgt zo vorm op een proactieve en constructieve manier.

Schenker

Crelan nv

Periode

2014-heden

Promotor

Prof. dr. Guido Van Huylenbroeck

Professor Guido Van Huylenbroeck doorliep zijn loopbaan aan de UGent in de vakgroep landbouweconomie (LA01) als achtereenvolgens assistent (1982-1990), e.a. assistent (1991-1995), docent (1995-1997), hoofddocent (1998-2002), hoogleraar (2002-2008) en gewoon hoogleraar (2008-heden). Zijn vakgebied is landbouwbeleid en rurale milieueconomie.  Van 2008-2015 was hij decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en sinds 1 oktober, 2015 Directeur Internationalisering van de Universiteit Gent. Hij was tevens Bestuurslid van de European Association of Agricultural Economics (2008-2015) en voorzitter van ICA, de European Association of Life Science Institutes (2010-2016) en is momenteel voorzitter van de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie

Links

https://www.ugent.be/bw/nl/onderzoek/ugent-crelanleerstoel