Leerstoel aan UGent met steun van levensverzekeraar NN Insurance Belgium

Gezondheid vormt een belangrijke factor in de kansen op geluk. Gezonde mensen zijn over het algemeen gelukkiger. Maar gezondheid en geluk houden ook verband met andere factoren: inkomen, de nabije leefomgeving, relaties, … De relaties tussen al deze factoren zijn bovendien complex. Zo beïnvloedt het inkomen zowel gezondheid als geluk, maar in beide gevallen slechts tot in zekere mate. Het inkomen bepaalt ook de leefomgeving en relaties.

Doelstellingen

Voortgezet onderzoek rond het thema “Perspectieven op een gezond en gelukkig leven”

In een eerste fase (gestart begin 2017) van deze leerstoel werd via literatuuronderzoek en bevraging van een representatieve steekproef van de Belgische bevolking inzicht verworven in bovengenoemde relaties.

Daarbij was het de bedoeling die perspectieven expliciet te plaatsen in een toekomstige context met nieuwe technologieën in onder andere de digitale en de medische wereld.

Er was ook bijzondere aandacht voor de evolutie van de sociale ongelijkheid, en de mate waarin de rechten van de mens (onder andere het recht voor iedereen op een goede gezondheidszorg) kunnen gerespecteerd worden. Hoe kunnen we er voor zorgen dat niet alleen zij die vandaag al een grotere kans hebben op een gezond en gelukkig leven, maar ook zij die vandaag veel minder kansen hebben toch die kansen zien stijgen in de toekomst?

De eerste fase werd in maart 2019 afgesloten met een voorstelling van de voornaamste bevindingen en maatschappelijke aanbevelingen, gericht naar scholen, werkgevers, overheden en de burger zelf.

De nadruk van het verlengde van het Project ligt op de impact van de COVID-19 crisis, en gaat verder ook nog de volgende verbanden na: tussen biologische leeftijd en geluk, maatschappelijke waarden.

Opnieuw gebeurt dit aan de hand van een algemene bevolkingsbevraging.

Schenkers

NN Insurance Belgium

Periode

2016-heden

Prof. dr. Lieven AnnemansPromotor

Prof. dr. Lieven Annemans is Gewoon Hoogleraar in de Gezondheidseconomie aan de faculteit geneeskunde van de  UGent.

Hij vervulde gedurende 8 jaar de functie van voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad. In 2004 werd hij verkozen tot President van de Internationale vereniging voor Farmaco-economie (ISPOR). Hij is tevens gewezen kabinetsmedewerker (2000-2003) van toenmalig minister Frank Vandenbroucke.

Lieven Annemans werd in 2013 en in 2017 Laureaat van de Francqui leerstoel.

Hij is auteur van de boeken ‘Health economics for non economists’ (2008), ‘De prijs van uw gezondheid – is onze gezondheidszorg in gevaar?’ (2014) en ‘Je geld of je leven in de gezondheidszorg’ (2016)

Daarnaast zijn er meer dan 300 internationale wetenschappelijke publicaties omtrent gezondheidseconomie van zijn hand.

Link