Leerstoel IAS Endowed University Chair

De aandacht van de onderwijseffectbeoordelaars is de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen van meer traditionele, op kennis gebaseerde onderwijsprestaties, zoals scores op wiskunde of talen, tot sociaal-emotionele vaardigheden. Deze verschuiving in aandacht wordt waarschijnlijk het best gevangen door de term 'vaardigheden van de 21e eeuw', die tegenwoordig vaak wordt gebruikt in debatten over onderwijs en wordt bepleit door een breed scala aan onderwijsbeleidsorganisaties over de hele wereld. Het gepromote idee is dat sociaal-emotionele vaardigheden sleutelconstructies zijn die in het onderwijs moeten worden bereikt, naast meer op kennis gebaseerde indicatoren van schoolprestaties.

Uit recent onderzoek en rapporten is gebleken dat belangrijke modellen van individuele verschillen, zoals modellen die persoonlijkheidskenmerken beschrijven, kunnen worden gebruikt om het sociaal-emotionele vaardigheidsgebied te structureren. Tegelijkertijd kan het domein van de differentiële psychologie en de focus op psychologische beoordeling een aanzienlijke expertise inbrengen bij het bestuderen van de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en indices van de inzetbaarheid in de jeugd. De leerstoel is in het leven geroepen om innovatief onderzoek op dit gebied en de vertaling ervan naar onderwijs en impactevaluatie te stimuleren.

Doelstellingen

De (belangrijkste) doelstellingen van de leerstoel zijn:

  • Fundamenteel onderzoek te doen naar de beoordeling en het verloop van normatieve en vormende sociaal-emotionele vaardigheidsontwikkeling van kindertijd tot jongvolwassenheid. De leerstoel zal onderzoeken hoe individuele verschillen en sociaal-emotionele vaardigheden in scholen via meerdere methoden en over de ontwikkeling heen kunnen worden beoordeeld om de ontwikkelingstrajecten van individuen te beschrijven en te begrijpen. Naast normatieve ontwikkelingspatronen zal ook de impact van specifieke geïndividualiseerde en/of schoolinterventies worden onderzocht. De onderzochte vaardigheden worden als belangrijk beschouwd voor leven en werk en hebben betrekking op een breed scala aan resultaten, waaronder welzijn en gezondheid en inzetbaarheid;
  • Het verkennen, introduceren en evalueren van innovaties in onderwijsbeleidsprogramma's om de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, schoolprestaties en inzetbaarheid van jongeren te bevorderen;
  • Om zich aan te sluiten bij acties met het Instituut Ayrton Senna en zijn Geallieerde Partners van de Stichting om op bewijsmateriaal-gebaseerde kennis op normatieve en vormende sociaal-emotionele vaardigheidsontwikkeling aan ouders, opvoeders, beleidsmakers, en het grote publiek te communiceren, te verspreiden en te vertalen.

Schenker

Institutio Ayrton Senna

Periode

2015-heden

Promotor

Prof. dr. Filip De Fruyt, professor aan het departement ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie.