Leerstoel UGent-Liantis: Welzijn op het werk

Welzijn op het werk behoort uiteraard tot één van de topprioriteiten. Liantis wil, via een leerstoel, het onderzoek binnen dit thema stimuleren om zo ook hun dienstverlening te optimaliseren. 

Doelstellingen

In het kader van de Leerstoel zal onderzoek verricht worden naar het welzijn op het werk, alle factoren die met dat welzijn verband houden – veiligheid, risicobeheersing, ergonomie, jobvereisten, jobinhoud, verticaal en horizontaal sociaal kapitaal,  kwaliteit van leidinggeven, psychologische veiligheid,… – en  hoe dat welzijn kan evolueren in de tijd mits het beïnvloeden van die factoren.

Het unieke karakter van de Leerstoel is de holistische benadering van welzijn op het werk.

Dit vraagt niet alleen het in rekening nemen van alle factoren die dat welzijn kunnen beïnvloeden maar ook, naast initieel ‘cross-sectioneel’ onderzoek, het uitvoeren van longitudinaal onderzoek om effecten van veranderingen na te gaan.  Het onderzoek gaat daarom gepaard met een welzijnsinterventie door Liantis in een representatieve steekproef van ondernemingen, waarbij bedrijfsleiders, leidinggevenden en werknemers worden betrokken.

Schenker

Liantis

Periode

2020-2023

Promotor

prof. Lieven Annemans

Prof. dr. Lieven Annemans is Gewoon Hoogleraar in de Gezondheidseconomie aan de faculteit geneeskunde van de  UGent.

Hij vervulde gedurende 8 jaar de functie van voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad. In 2004 werd hij verkozen tot President van de Internationale vereniging voor Farmaco-economie (ISPOR). Hij is tevens gewezen kabinetsmedewerker (2000-2003) van toenmalig minister Frank Vandenbroucke.

Lieven Annemans werd in 2013 Laureaat van de Francqui leerstoel.
Hij is auteur van de boeken ‘Health economics for non economists’ (2008) en ‘De prijs van uw gezondheid – is onze gezondheidszorg in gevaar?’ (2014)
Daarnaast zijn er meer dan 300 internationale wetenschappelijke publicaties omtrent gezondheidseconomie van zijn hand.