Chair ESTRO value-based radiation oncology

INLEIDING


In 2011 werd op verzoek van het ESTRO-bestuur het HERO-project opgestart met als algemeen doel een kennisbasis en een economisch model voor radiotherapie op het niveau van de Europese landen te ontwikkelen.
Het heeft zich tot nu toe geconcentreerd op de beschikbaarheid van radiotherapiemiddelen (apparatuur, personeel en de ondersteunende aanbevelingen) en de behoeften aan radiotherapie (in termen van patiënten die radiotherapie nodig hebben, vandaar de behandelingen die moeten worden uitgevoerd).
Er is een tijdgestuurd kostenberekeningsmodel ontwikkeld, dat als online-instrument beschikbaar is voor verenigingen en beroepsbeoefenaren in de radiotherapie-oncologie en dat kan helpen bij het bepalen van de kosten en de behoeften aan middelen voor radiotherapie in een bepaalde populatie die met radiotherapie moet worden behandeld. Bovendien zijn in heel Europa terugbetalingsgegevens verzameld om de kosten vanuit een maatschappelijk perspectief te bekijken.
ESTRO-HERO heeft ook meegewerkt aan een project waarin de toepasbaarheid van bestaande oncologische waardeschalen op locoregionale kankerbehandelingen, radiotherapie en chirurgie, werd onderzocht. Er werd geconcludeerd dat de beschikbare instrumenten vooral gericht zijn op systemische kankerbehandelingen en niet gemakkelijk overdraagbaar zijn naar de context van locoregionale kankerbehandelingen zoals radiotherapie, wat vraagt om de ontwikkeling van een radiotherapiespecifiek waardekader.

DOELSTELLINGEN


De leerstoel heeft al doel om vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van wetenschappelijke output ter ondersteuning van de ontwikkeling van een waardekader voor radiotherapie-oncologie in de context van het HERO-project (Health Economics in Radiation Oncology).

SCHENKER

ESTRO logo


PERIODE


2021-2024


PROMOTOR


Prof. dr. Yolande Lievens

Yolande Lievens is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij haar diploma's Geneeskunde, Stralingsoncologie en Ziekenhuis- en Gezondheidszorgmanagement behaalde, en haar doctoraat in de kostenberekening en economische evaluatie van radiotherapie voltooide. Haar klinische focus ligt op bestralingstherapie voor thoracale maligniteiten, met een bijkomende interesse voor de rol van radiotherapie in hematologie en borstkanker. Zij is nauw betrokken bij de organisatorische aspecten van radiotherapie, de positie van radiotherapie in de multidisciplinaire oncologie en de financiële en gezondheidseconomische aspecten van kankerzorg, in Europa en wereldwijd. Ze is geïnteresseerd in kwaliteitskwesties met betrekking tot radiotherapie-oncologie, zowel in termen van kwaliteitsborging als in de impact van bestralingsbehandelingen op de kwaliteit van leven. Zij is voormalig voorzitter van ESTRO en van het Belgisch College voor Artsen in de Stralingsoncologie. Zij is o.a. (mede)sturend in de projecten Gezondheidseconomie in de Bestralingsoncologie (ESTRO-HERO), Globale Impact van Radiotherapie in de Oncologie (ESTRO-GIRO) en E2-RADIATE (EORTC-ESTRO Infrastructuur voor Radiotherapie in Europa), evenals in het Netwerk voor Optimalisatie van Behandeling en Gezondheidssystemen van de European Cancer Organization. Prof. Lievens is tevens hoofddocent aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.