Leerstoel Biogas Biorefineries

Doelstelling

De doelstelling van de leerstoel is het bevorderen van de algemene kennis over biogasinstallaties als bioraffinaderijen van de volgende generatie, met een duidelijke belangstelling voor (maar niet beperkt tot) de terugwinning van nutriënten uit organische afvalstromen en residuen. Daarnaast wil de leerstoel de algemene acceptatie van bioraffinage (en dus gerecyclede) minerale meststoffen in de praktijk vergroten bij de eindgebruikers in de landbouw en andere belangrijke actoren in de agro-voedselwaardeketen.

De leerstoel zal de bestaande onderzoekswerkzaamheden ondersteunen of aanvullen. Activiteiten met dit doel zullen worden ingezet om onderzoek in de brede zin van het woord te stimuleren en de bevindingen te verspreiden onder een belanghebbendenpubliek van actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van klimaatverandering, landbouw, (organisch) afvalverwerking, terugwinning van hulpbronnen, hernieuwbare energie en circulaire economie, alsmede onder het grote publiek. De Europese Vereniging voor Biogas en de Universiteit Gent zullen ernaar streven om verdere internationale samenwerkingsverbanden op te zetten, gebruik makend van de universitaire platformen van de Universiteit Gent (i) Internationaal Thematisch Netwerk "INFINITY", (ii) het IOF Business Development Platform "End-of-Waste-Platform" en (iii) het "Biorefine Cluster Europe", die alle de recuperatie van bioresource in hun kerntaak hebben.

Schenker

European Biogas Association

Periode

2019-huidig

Promotor

Prof. dr. Erik Meers