Leerstoel Early Arthritis Education

Vroegtijdige diagnose

De leerstoel heeft als thematische doel het implementeren van een educatieprogramma rondom het vroegtijdig herkennen van artritis patiënten om zodoende de tijdspanne tussen symptomen en diagnose te verkleinen en snel adequaat te kunnen behandelen om zo tot betere uitkomsten op zowel korte als lange termijn te komen. De leerstoel is geen geïsoleerd initiatief en past in een breder strategisch onderzoekskader.

Het doel is om een educatieprogramma uit te rollen bij artsen in opleiding van artritis patiënten. Op heden is er nog steeds een groot tijdsinterval tussen het ontstaan van artritis symptomen en het uiteindelijk stellen van een correcte diagnose waardoor er heel wat artritis patiënten niet gediagnosticeerd en onbehandeld blijven rondlopen met duidelijke weerslag op zowel professioneel (absenteïsme/presenteïsme) als op sociaal vlak. Het is aangetoond dat educatie van hulpverleners die rond de artritis patiënt staan (huisartsen, kinesisten, podologen, etc…) deze kloof duidelijk kan verkleinen.

Pfizer

Schenker

Pfizer

Periode

2020-heden

Promotor

Prof. dr. Dirk Elewaut

Prof. dr. Dirk Elewaut
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie
Telefoonboek