Chiesi chair on the role of environmental factors in Asthma Development

INLEIDING

Astma is een chronische luchtwegaandoening die wordt gekenmerkt door kortademigheid, hoesten, hyperresponsiviteit van de luchtwegen en een variabele belemmering van de luchtstroom. Astma treft ongeveer 300 miljoen mensen wereldwijd en heeft een aanzienlijke economische last van 72 miljard euro per jaar. Astma is heterogeen, met verschillende fenotypen die kunnen worden onderscheiden op basis van leeftijd, aanwezigheid van allergieën, type ontsteking in de luchtwegen en ernst van de ziekte. Zowel genetische determinanten als omgevingsblootstelling (bv. allergenen, luchtverontreinigende stoffen, virale triggers) zijn van belang bij de ontwikkeling en/of verergering van astma. De luchtwegontsteking bij astma wordt ingedeeld als eosinofiel, neutrofiel, gemengd granulocytisch en paucigranulocytisch op basis van geïnduceerde sputumceltellingen.
Fenotypering en endotypering van astma is steeds belangrijker geworden. Terwijl er de laatste jaren veel kennis is verzameld over de rol van eosinofiele luchtwegontsteking in astma, zijn andere endotypen zoals neutrofiele luchtwegontsteking minder goed gekarakteriseerd.
Zowel binnenluchtvervuiling (bv. roken van sigaretten) als buitenluchtvervuiling (bv. fijne stofdeeltjes) kunnen het ontstekingspatroon dat wordt waargenomen bij patiënten met astma beïnvloeden.

DOELSTELLINGEN


Het doel van de leerstoel is het bestuderen van de rol van omgevingsfactoren (binnen- en buitenvervuiling) op eosinofiele en neutrofiele luchtwegontsteking en het verder ophelderen van de interactie tussen allergenen en omgevingsfactoren (sigarettenrook, luchtvervuiling door fijne deeltjes, ...) in de ontwikkeling van luchtwegontsteking en bronchiale hyperresponsiviteit.


SCHENKER

logo chiesi                                                                          

PERIODE

2021-heden


PROMOTOR

prof. Tania MaesProf. Dr. Tania Maes is een Master in Biotechnologie (Universiteit Gent, 1994). Na haar doctoraat in de Biotechnologie

(Laboratorium Plantengenetica, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent), startte ze haar postdoctorale opleiding aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op de dienst Longziekten (Universiteit Gent). Sinds 2015 is ze hoofddocent aan de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, dienst Longziekten, Universiteit Gent. Haar onderzoek focust op de effecten van omgevingsfactoren (binnen- en buitenluchtvervuiling en allergenen) op de ontwikkeling van astma.

Tania Maes is coauteur van 71 A1 publicaties en heeft het Hirch index van 30 (Web of Science). Ze is actief lid van de European Respiratory Society (ERS) en maakt deel uit van het steering comité van de “Basic Science groep” van de Belgische Respiratory Society (BeRS).