Leerstoel Translational research into the pathogenesis of COPD

INLEIDING


Chronisch Obstructief Longlijden (COPD) is een belangrijke oorzaak van chronische ziekte en sterfte, die wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen treft en leidt tot ongeveer 3 miljoen sterfgevallen per jaar. Therapieën of geneesmiddelen die de versnelde achteruitgang van de longfunctie bij patiënten met COPD stoppen of vertragen, ontbreken nog steeds. Daarom hebben we fundamenteel onderzoek nodig om de mechanistische processen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan de ontstekingsreactie en de daaropvolgende structurele veranderingen in de longen van patiënten met COPD.

DOELSTELLINGEN


De leerstoel heeft als duidelijk omschreven thematische doel de immunologische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en de progressie van COPD bloot te leggen om zo potentiële therapeutische targets te identificeren. De leerstoel past in een breder strategisch onderzoekskader van het ‘Laboratorium voor Translationeel Onderzoek naar Obstructieve Longziekten’ van de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen aan de UGent.

SCHENKER


logo astrazeneca

PERIODE


2020-2023

PROMOTOR


Prof. dr. Guy Brusselle


Professor binnen de vakgroep Inwendige Ziekten & Pediatrie aan de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen.

Longarts aan het Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent en Hoofd van het ‘Laboratorium voor Translationeel Onderzoek naar Obstructieve Longziekten’ van de UGent.

LEERSTOELHOUDER

Leerstoelhouder Translational research into the pathogenesis of COPD


Prof. dr. Ken Bracke is hoofddocent binnen de vakgroep Inwendige Ziekten & Pediatrie aan de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, waar hij deel uit maakt van het ‘Laboratorium voor Translationeel Onderzoek naar Obstructieve Longziekten’. Prof. Bracke behaalde in 1999 het diploma van Licentiaat in de Biotechnologie, in 2001 een Master in de Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken en in 2007 een PhD in Medische Wetenschappen, allen aan de UGent. Tussen 2008 en 2014 werd hij als postdoctoraal onderzoeker gesponsord door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Zijn onderzoek focust op het ontrafelen van de immunologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor zowel het ontstaan als de progressie van COPD en resulteerde reeds in meer dan 100 A1 publicaties. Zijn werk is tevens uitvoerig geciteerd, met in totaal meer dan 4500 citaties en een Hirsch index van 37. Prof. Bracke kreeg ook tal van academische onderscheidingen. Zo ontving hij in 2011 de ‘AstraZeneca Foundation Award on Clinical and Translational Research in Pneumology’ van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, in 2013 de ‘Prof. Romain Pauwels Award’ van de Belgische Vereniging voor Pneumologie voor het beste internationale peer-reviewed artikel door een Belgisch onderzoeker, en in 2015 de ‘Dr. G. Schamelhout-Koettlitz Award for Pneumology’ van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.